Format Factory 3.8

วันที่: 15 November 2015 - อ่าน: 16013 - หมวดหมู่: วิดีโอ ออดิโอ, กราฟิก และรูปภาพ
Format Factory เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ครอบจักรวาลที่สามารถแปลงได้ทุกอย่าง โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวสามารถใช้ในการแปลงไฟล์ตั้งแต่ไฟล์หนัง ไฟล์เพลง และไฟล์รูปโปรแกรมเดียวจบ โปรแกรมนี้น่าจะเหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการลงโปรแกรมหลายๆ ตัวสำหรับงานแต่ละด้าน เพราะโปรแกรมนี้สามารถจัดการงานด้านการแปลงไฟล์ไว้หมดภายในโปรแกรมเดียว ซึ่งโปรแกรมจะมีการแบ่งประเภทไฟล์ไว้ให้ หลังจากที่เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแล้ว ผู้ใช้ก็จะสามารถเลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการได้ จากนั้นก็ทำการปรับแต่งการตั้งค่าการแปลงไฟล์ตามต้องการ ก็เป็นอันเสร็จ โปรแกรมยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงไฟล์ เช่น ระบบริปแผ่นหนังดีวีดี, ระบบริปแผ่นเพลงออดิโอ, ระบบซ่อมแซมไฟล์หนังและไฟล์เพลงที่เสียหาย เป็นต้น

Format Factory 3.7

วันที่: 31 August 2015 - อ่าน: 13110 - หมวดหมู่: วิดีโอ ออดิโอ, กราฟิก และรูปภาพ
Format Factory เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ครอบจักรวาลที่แปลงไฟล์ได้ทุกชนิด โปรแกรมนี้จะเป็นการรวมการแปลงไฟล์ไว้ได้ทุกรูปแบบ สามารถแปลงไฟล์หนัง, ไฟล์เพลง, และไฟล์รูปภาพ โดยโปรแกรมสามารถแปลงไฟล์ได้แทบจะทุกนามสกุลที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน โปรแกรมจะแบ่งแยกไฟล์แต่ละชนิดออกเป็นหมวดๆ ให้ง่ายต่อการเลือกใช้ พร้อมด้วยฟังก์ชั่นพิเศษที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น ฟังก์ชั่นการริปแผ่นดีวีดีหนัง, ริปแผ่นซีดีเพลง, ฟังก์ชั่นการซ่อมแซมไฟล์วีดีโอหรือไฟล์เพลงที่เสียหาย, ระบบการบีบอัดไฟล์ที่แปลง เป็นต้น สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการเพิ่มการรองรับการแปลงไฟล์รูป WebP, แก้ไขปัญหาการแปลงไฟล์ MTS และ M2TS, และปรับปรุงการแสดงผลบนหน้าจอความละเอียดสูง

Format Factory 3.5

วันที่: 6 December 2014 - อ่าน: 28643 - หมวดหมู่: วิดีโอ ออดิโอ, กราฟิก และรูปภาพ
Format Factory เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ได้ทุกชนิดที่เรียกว่าครอบจักรวาลกันเลยทีเดียว โปรแกรมนี้ออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถแปลงไฟล์ไปมาระหว่างนามสกุลที่ต้องการได้อย่างอิสระ โดยโปรแกรมรองรับไฟล์วีดีโอนามสกุลหลักที่ใช้งานกันทั่วไปเกือบทุกนามสกุล ส่วนไฟล์เพลงและไฟล์รูปภาพก็สามารถแปลงนามสกุลที่ใช้ทั่วไปได้เช่นกัน โปรแกรมยังมีโมดูลที่ใช้สำหรับริปแผ่นซีดีเพลงเพื่อเซฟไฟล์ให้เป็นไฟล์ MP3 รวมทั้งการรองรับไฟล์ MP4 ที่ใช้กับอุปกรณ์ของ Apple และอุปกรณ์ Adroid พร้อมด้วยความสามารถในการซ่อมแซมไฟล์วีดีโอและไฟล์เพลงที่เสียหายและความสามารถในการบีบอัดไฟล์ที่ได้ ทำให้ไฟล์ที่แปลงเสร็จมีขนาดเล็กกว่าปกติ

Format Factory 3.3

วันที่: 27 January 2014 - อ่าน: 74613 - หมวดหมู่: วิดีโอ ออดิโอ, กราฟิก และรูปภาพ
Format Factory เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ครอบจักรวาลโปรแกรมเดียวก็เอาอยู่ โปรแกรมสามารถใช้ในการแปลงไฟล์วีดีโอ ไฟล์เพลง และไฟล์รูปภาพ พร้อมทั้งระบบการริปแผ่นหนังดีวีดีให้เป็นไฟล์หนัง และความสามารถในการริปแผ่นซีดีเพลงให้เป็นไฟล์เพลง โปรแกรมรองรับการแปลงไฟล์นามสกุลหลักทุกนามสกุล โดยมีการจัดหมวดหมู่ของไฟล์แต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน สามารถเลือกแปลงไฟล์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งความสามารถในการซ่อมแซมไฟล์ที่เสียหายให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการแก้ไขแท็ก IDV3 ที่ผิดพลาด, แก้ไข error เมื่อแปลงไฟล์วีดีโอ, อัพเดท codec ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เป็นต้น

Format Factory 3.2

วันที่: 16 October 2013 - อ่าน: 90089 - หมวดหมู่: วิดีโอ ออดิโอ, กราฟิก และรูปภาพ
Format Factory เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ครอบจักรวาลที่สามารถแปลงไฟล์ได้สารพัดชนิด โปรแกรมรองรับการแปลงไฟล์ได้ทั้งที่เป็นไฟล์วีดีโอ ไฟล์เพลง และไฟล์รูปภาพ โดยโปรแกรมได้มีการเรียบเรียงไฟล์ที่สามารถแปลงได้จัดเรียงไว้เป็นอย่างเป็นหมวดหมู่ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกแปลงไฟล์ที่ต้องการได้ทันที นอกจากนั้นโปรแกรมยังเพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมโดยเพิ่มระบบการริปแผ่นหนังดีวีดี, แผ่นซีดีเพลงออดิโอ, ระบบซ่อมแซมไฟล์เพลงหรือไฟล์วีดีโอที่เสียหาย เป็นต้น สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการเพิ่มโปรไฟล์การตั้งค่าสำหรับการแปลงไฟล์ความละเอียดสูง, เพิ่มการรองรับการแปลงไฟล์ APE, อัพเดท codec ที่ใช้ในการถอดรหัสไฟล์มัลติมีเดีย, และแก้ไขบั๊กเมื่อใช้งานบน Windows XP เป็นต้น

Format Factory 3.1

วันที่: 14 June 2013 - อ่าน: 160783 - หมวดหมู่: วิดีโอ ออดิโอ, กราฟิก และรูปภาพ
Format Factory เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ทุกชนิดทุกประเภทที่อยากจะแปลง โปรแกรมแบ่งการแปลงไฟล์เป็นแต่ละประเภท สามารถแปลงได้ทั้งไฟล์เพลง ไฟล์หนัง และไฟล์รูป ซึ่งโปรแกรมได้มีการจัดหมวดของไฟล์แต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดี โดยเราสามารถทำการเลือกชนิดไฟล์ที่ต้องการแปลงได้จากหมวดหมู่ ซึ่งหมวดหมู่ที่เตรียมไว้ก็เป็นไฟล์นามสกุลที่เป็นที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ทำให้โปรแกรมนี้ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ครอบจักรวาลเลยทีเดียว สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดก็มีการเพิ่มการรองรับการแปลงไฟล์สำหรับแท็บเล็ต, เพิ่มระบบการเปลี่ยนชื่อไฟล์ทีละหลายไฟล์, แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการหมุนภาพ, แก้ไขบั๊กการใช้ฟังก์ชั่นการสะท้อนรูปภาพ เป็นต้น

Format Factory 3.0

วันที่: 22 October 2012 - อ่าน: 383856 - หมวดหมู่: วิดีโอ ออดิโอ, กราฟิก และรูปภาพ
Format Factory เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ครอบจักรวาลที่แบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างดี โปรแกรมสามารถใช้ในการแปลงไฟล์เพลง ไฟล์หนัง และไฟล์รูปภาพ โดยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ของไฟล์ไว้อย่างชัดเจน ทำให้เราสามารถเลือกแปลงไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมรองรับการแปลงไฟล์แทบจะทุกชนิดที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยโปรแกรมได้มีการเซ็ทค่าการแปลงไฟล์ที่เหมาะสมไว้ให้ แต่เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เองในภายหลัง สำหรับเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่เพิ่งออกมา ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปรับปรุงหน้าตาโปรแกรมให้รองรับการทำงานบน Windows 8, แก้ไขการตั้งค่าเบี้องต้นในการแปลงไฟล์, แก้ไขบั๊กเกี่ยวกับซับไตเติ้ล, แก้ไขการแปลงไฟล์ MP4 เป็นต้น
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2017. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ