Desktop Calendar 2.1

วันที่: 24 March 2015 - อ่าน: 13189 - หมวดหมู่: โปรแกรม Desktop
Desktop Calendar เป็นโปรแกรมที่จะช่วยแสดงปฏิทินบนหน้าเดสท็อป ความพิเศษของปฏิทินนี้อยู่ตรงที่เราสามารถเพิ่มตารางนัดหมายของเราลงไปได้ โดยโปรแกรมจะมีการแสดงปฏิทินในรูปแบบโปร่งใส ทำให้เราสามารถใช้งานร่วมกับวอลล์เปเปอร์ที่ชื่นชอบได้ เราสามารถเพิ่มการนัดหมายในวัน/เวลาที่ต้องการได้ง่ายๆ โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กบนวันที่ที่ต้องการ จากนั้นก็กรอกข้อมูลการนัดหมายและการแจ้งเตือน หากต้องการเลื่อนการนัดหมายก็สามารถใช้การลากและวางการนัดหมายแต่ละอันได้ทันที โปรแกรมยังมีฟังก์ชั่นในการเปลี่ยนสีของการนัดหมายแต่ละประเภท ทำให้ผู้ใช้สามารถตั้งรหัสสีสำหรับการนัดหมายแต่ละประเภท แถมยังมีฟังก์ชั่นการพริ้นต์การนัดหมายเป็นรายเดือนหรือรายวันออกทางพริ้นเตอร์ได้อีกด้วย

Desktop Calendar 2.0

วันที่: 31 May 2014 - อ่าน: 13080 - หมวดหมู่: โปรแกรม Desktop
Desktop Calendar เป็นโปรแกรมปฏิทินเตือนความจำบนหน้าจอเดสท็อป โปรแกรมนี้จะทำให้การบริหารจัดการการนัดหมายของเราง่ายขึ้น โปรแกรมนี้จะมีการวางปฏิทินขนาดใหญ่ของแต่ละเดือนบนเดสท็อป ซึ่งเราสามารถเพิ่มการนัดหมายของเราได้ง่ายๆ เพียงแค่ดับเบิ้ลคลิ๊กบนวันที่ที่เราต้องการเพิ่มการนัดหมาย สามารถเลื่อนการนัดหมายด้วยระบบลากแล้ววางบนวันที่ใหม่ได้ทันที สามารถเปลี่ยนสีสันของปฏิทินแต่ละเดือนเพื่อใช้เป็นรหัสสีส่วนตัว พร้อมทั้งความสามารถในการสั่งพิมพ์ปฏิทินของแต่ละเดือนออกทางพริ้นเตอร์ โปรแกรมออกแบบให้มีลักษณะโปร่งใสไม่บดบังวอลล์เปเปอร์ที่ใช้งานอยู่ แต่ผู้ใช้ก็สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของโปรแกรมในหลายๆ ด้านด้วยตัวเองในระบบตั้งค่า

Desktop Calendar 1.0

วันที่: 27 January 2012 - อ่าน: 50147 - หมวดหมู่: โปรแกรม Desktop
Desktop Calendar เป็นโปรแกรมที่จะเปลี่ยนหน้าจอเดสท็อปของเราให้กลายเป็นปฏิทินที่สามารถใช้จดบันทึกเตือนความจำได้อย่างรวดเร็ว สำหรับใครที่มีความจำเป็นต้องจดบันทึกการนัดหมายในแต่ละวัน โปรแกรมนี้จะช่วยให้เราสามารถจดบันทึกเตือนความจำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมจะแสดงปฏิทินขนาดใหญ่ของแต่ละเดือนบนหน้าจอเดสท็อป เราสามารดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มบันทึของเราลงไปได้ทันที โปรแกรมมีการแสดงผลแบบโปร่งใสโดยเราสามารถใส่สีให้แตกต่างกันในแต่ละวันโดยที่ไม่บดบังภาพวอล์เปเปอร์ด้านหลัง ก็นับว่าเป็นโปรแกรมตกแต่งเดสท็อปที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมๆ กับเพิ่มสีสันให้กับหน้าจอของเราได้ดีทีเดียวครับ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ