LibreOffice 5.3

วันที่: 19 February 2017 - อ่าน: 4018 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
LibreOffice เป็นโปรแกรมออฟฟิศฟรีที่เป็นฟรีแวร์สำหรับใช้งานส่วนตัวและในองค์กร โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมีโปรแกรมออฟฟิศใช้งานฟรีอย่างถูกลิขสิทธิ์ โปรแกรมมีฟังก์ชั่นการทำงานเทียบเท่ากับโปรแกรมอย่าง Microsoft Office ซึ่งชุดโปรแกรมนี้ก็จะประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยๆ เหมือน Microsoft Office เช่น Text Document สำหรับทำงานด้านเอกสารทั่วไป, Spreadsheet สำหรับงานสเปรดชีทและการคำนวณใส่สูตร, Presentation สำหรับใช้ทำงานพรีเซนเทชั่นนำเสนองาน, Database สำหรับงานฐานข้อมูลและแบบฟอร์ม ฯลฯ นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆ สำหรับงานออฟฟิศให้ใช้อีกหลายตัวเลย

LibreOffice 5.1

วันที่: 27 May 2016 - อ่าน: 6242 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
LibreOffice เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับ Microsoft Office โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานในออฟฟิศได้ ซึ่งก็จะมีโปรแกรมที่สามารถทำงานเทียบเท่ากับ Microsoft Office ซึ่งสามารถใช้งานทั่วไปหรือใช้ในองค์กรก็ได ทำให้เหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่มีทุนทรัพย์หรือองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนด้านซอฟแวร์ โปรแกรมที่มีอยู่ในชุดก็ประกอบไปด้วย Text Document เทียบเท่า Word สำหรับการพิมพ์งานเอกสารและจดหมายต่างๆ, Spreadsheet เทียบเท่า Excel สำหรับงานคำนวณแบบสเปรดชีท, Presentation เทียบเท่า PowerPoint สำหรับสร้างงานพรีเซนเทชั่นต่างๆ, Database เทียบเท่า Access สำหรับงานด้านฐานข้อมูล เป็นต้น

LibreOffice 5.0

วันที่: 21 August 2015 - อ่าน: 7178 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
LibreOffice เป็นโปรแกรมออฟฟิศฟรีแวร์ที่สามารถใช้งานฟรีทั้งส่วนตัวและเชิงธุรกิจ โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถมีโปรแกรมออฟฟิศใช้ได้แบบฟรีๆ แทนที่จะใช้โปรแกรมเสียเงินอย่าง Microsoft Office โปรแกรมมีโมดูลโปรแกรมย่อยหลายๆ ตัว ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีการทำงานที่เทียบเคียงกับโปรแกรมใน MS-Office เช่น Text Document ที่ทำงานคล้ายกับ Word สำหรับการพิมพ์งานเอกสารและจดหมายต่างๆ, Spreadsheet ที่ทำงานคล้ายกับ Excel สำหรับงานคำนวณแบบสเปรดชีท, Presentation ที่ทำงานคล้ายกับ PowerPoint สำหรับสร้างงานพรีเซนเทชั่นต่างๆ, Database ที่ทำงานคล้ายกับ Access สำหรับงานด้านฐานข้อมูล เป็นต้น ใครที่สนใจอย่างหันมาใช้ฟรีแวร์สำหรับโปรแกรมออฟฟิศ โปรแกรมนี้แนะนำเลยครับ

LibreOffice 4.1

วันที่: 29 July 2013 - อ่าน: 16911 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
LibreOffice เป็นโปรแกรมออฟฟิศฟรีที่สามารถโหลดมาใช้งานแทน MS-Office ได้เป็นอย่างดี โปรแกรมได้ถูกพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานทั่วไปและองค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถมีโปรแกรมสำหรับใช้งานภายในออฟฟิศได้ฟรี โปรแกรมได้มีฟังก์ชั่นการทำงานเทียบเท่าโปรแกรมอย่าง MS-Office และ OpenOffice เช่น Writer สำหรับใช้พิมพ์งานเอกสารทั่วไป, Calc สำหรับทำงานด้านการคำนวนแบบสเปรดชีท, Impress สำหรับสร้างงานนำเสนอ, Base สำหรับใช้งานด้านฐานข้อมูล, Draw สำหรับสร้างแผนภูมิและภาพวาดลายเส้น เป็นต้น สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการอัพเดททางด้านความสามารถในการเปิดไฟล์ของ MS-Office และ OpenOffice

LibreOffice 3.6

วันที่: 1 February 2013 - อ่าน: 14583 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
LibreOffice เป็นโปรแกรมฟรีที่สามารถนำมาใช้งานในงานสำนักงานแทนการใช้งาน MS-Office และ OpenOffice ซึ่งโปรแกรมได้ออกแบบให้องค์กรและผู้ใช้งานทั่วไปสามารถจัดการเอกสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและถูกลิขสิทธิ์เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็น Freeware โดยชุดโปรแกรมนี้ประกอบไปด้วย Writer ที่เทียบเท่ากับ Word สามารถใช้พิมพ์เอกสารทั่วไป, Calc ทำงานเหมือน Excel เพื่อใช้จัดการสเปรดชีทและการคำนวณ, Impress ที่ทำงานแทน Powerpoint ใช้สร้างเอกสารนำเสนองานต่างๆ, Base สามารถทำงานแทน Access เพื่อใช้จัดการงานด้านฐานข้อมูล, Draw ที่จะช่วยในการสร้างแผนภูมิและแผนผังต่างๆ, Math ที่สามารถใช้เขียนสัญลักษณ์และสมการทางคณิตศาสตร์, เคมี, ไฟฟ้า เป็นต้น
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ