ดาวน์โหลด Malware Defender 1.2.3

วันที่: 13 January 2009 - อ่าน: 8368
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Malware Defender เป็นโปรแกรมสำหรับเพิ่มความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจะช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์จาก Malware ไวรัส Worms โทรจันต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งไม่พึ่งประสงค์ที่อาจจะแอบเข้ามาอย่างไม่ประสงค์ดีเพื่อที่จะก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ของเราให้ทำงานผิดปกติ โปรแกรม Malware Defender เป็นเครื่องมือที่พัฒนามาพิเศษเพื่อด้านนี้โดยเฉพาะ โปรแกรมมีระบบตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมอื่นๆ ภายในเครื่อง เพื่อตรวจหาการทำงานที่น่าสงสัยด้วยระบบพฤติกรรม ซึ่งสามารถตรวจสอบหามัลแวร์ใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะสายไป ใครที่เจอมัลแวร์เล่นงานบ่อยๆ ยังไงก็โหลดไปทดลองใช้กันดูครับ
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 24
Malware Defender 1.2.3
คะแนน 4.67 จาก 5 โดยผู้ใช้ 24 คน
ขนาดไฟล์: 1.29 Mb
ประเภท: Shareware   $39.95
ผู้พัฒนา: TorchSoft
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
Malware Defender

Malware Defender is a HIPS (Host Intrusion Prevention System) with low resource usage and latency. It is effective to protect your computer system from all forms of malware (viruses, worms, Trojans, adware, spyware, keyloggers, rootkits, etc.).

Malware Defender is also an advanced rootkit detector. It provides many useful tools that can be used to detect and remove already installed malware.

Whether you are an expert or not, Malware Defender is your choice to protect your system.

Key Features

Realtime protection system

* Monitors process, file and registry activity for suspicious behavior.
* Detects all forms of malware, whether known or unknown.
* Supports learning mode and silent mode.
* High performance and low resource usage.

Process manager

* Detects hidden processes and threads.
* Detects unsigned processes and modules.
* Kills processes and threads using advanced method.
* Suspends/resumes processes and threads.
* Unloads modules of processes.
* Closes handles of processes.

Kernel module manager

* Detects hidden kernel modules and kernel threads.
* Detects unsigned kernel modules.
* Kills, suspends and resumes kernel threads.
* Kills kernel DPC (Deferred Procedure Call) timers.

Hooks detector

* Detects and removes system service table hooks (SSDT hooks).
* Detects and removes Win32k service table hooks (shadow SSDT hooks).
* Detects and removes interrupt descriptor table hooks (IDT hooks).
* Detects and removes SYSENTER handler hook.
* Detects and removes kernel object hooks.
* Detects and removes kernel notify routines.
* Detects and removes kernel mode code hooks.
* Detects and removes user mode code hooks.
* Detects and removes global message hooks.
* Detects attached devices.
* Detects hooked driver dispatch routines (IRP hooks).

Autostart application manager

* Scans all known autostart locations.
* Detects hidden autostart entries.
* Detects newly added autostart entries.
* Undoes and redoes deletion of autostart entries.

File explorer

* Detects hidden files and folders.
* Shows and deletes NTFS Alternate Data Streams (ADS).
* Deletes in-use files.

Registry editor

* Full functional registry editor.
* Detects hidden registry entries.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
Malware Defender, โหลด Malware Defender, ดาวน์โหลด Malware Defender, แจก Malware Defender, แจกโปรแกรม Malware Defender, โปรแกรม Malware Defender, โปรแกรมป้องกันไวรัส, โปรแกรมกำจัดไวรัส, โปรแกรมลบไวรัส, โปรแกรมสแกนไวรัส, โปรแกรมลบสปายแวร์
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ