ดาวน์โหลด MSN Spy Monitor 2009

MSN Spy Monitor เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ดูบันทึกการใช้งานโปรแกรม MSN Messenger และ Windows Live ว่ามีใครแอบออนเอ็มในเครื่องเราบ้าง ซึ่งเราสามารถตั้งโปรแกรมให้เก็บข้อมูลดูการสนทนาได้ทั้งหมด ทั้งข้อมูลที่ถูกส่งออกไปและข้อมูลที่ได้รับเข้ามา โปรแกรมทำงานแบบ invisible ทำให้ผู้ใช้ปกติไม่รู้ตัวว่ามีการบันทึกการสนทนาไว้ ทำให้โปรแกรมนี้เหมาะกับการใช้ตรวจสอบการใช้งาน MSN ภายในองค์กรว่าพนักงานมีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานหรือไม่ หรือถ้าใครอยากจะเอาไว้ใช้กับลูกๆ เพื่อป้องกันการแชทที่ไม่เหมาะสมก็ได้เช่นกัน โปรแกรมสามารถส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ผ่านทางอีเมล์ในแต่ละวัน
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 31
MSN Spy Monitor 2009
คะแนน 4.61 จาก 5 โดยผู้ใช้ 31 คน
ขนาดไฟล์: 3.32 Mb
ประเภท: Shareware   $39.99
ผู้พัฒนา: eMatrixSoft
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
MSN Spy Monitor spy software can secretly record all MSN Messenger, Windows Live Messenger and Windows Messenger's incoming and outgoing chat text messages. It runs in a complete invisible mode. You can check all recorded messages by simply receiving emails or opening a web page.

Perfect for catching cheaters, monitoring employees, children or spouse, and even investigating crimes.

The re-check merchanism can ensure you get the whole super-large messages, and prevent you from getting the same message repeatedly. You can show all messages in MSN Spy Monitor directly, export these messages to HTML files in a directory for later analysis, or send a report to a pre-set email address / ftp. Everything will be recorded without being detected. It is especially useful for administrators or parents, who need to know what their employees or kids are care and talking about with others. Use your hotkey to unhide it from complete stealth mode and protect the program access by password. Uninstall it easily from the program interface. If you have quesitons about setup email report function, please read report delivery instructions. You can download MSN Spy Monitor and take a trial before order to make sure it works for you.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
MSN Spy Monitor, โหลด MSN Spy Monitor, ดาวน์โหลด MSN Spy Monitor, แจก MSN Spy Monitor, แจกโปรแกรม MSN Spy Monitor, โปรแกรม MSN Spy Monitor, โปรแกรมดักข้อมูล, โปรแกรมดัก packet, โปรแกรมดักแพคเกจ, โปรแกรมดักคีย์บอร์ด, โปรแกรมดักจับ packet
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ