ดาวน์โหลด ZoneAlarm Free Antivirus+Firewall 11.0

วันที่: 9 January 2013 - อ่าน: 22844
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
ZoneAlarm Free Antivirus เป็นโปรแกรมสแกนไวรัสฟรีที่มีดีตรงที่มีไฟร์วอลล์ติดมาด้วย โปรแกรมนี้นอกจากจะทำงานเหมือนโปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วไปแล้ว โปรแกรมยังมีการติดตั้งไฟร์วอลล์มาให้เสร็จสรรพ เพื่อเพิ่มระดับการป้องกันอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งการใช้ไฟร์วอลล์จะเป็นการป้องกันการโจมตีทั้งจากภายนอกและป้องกันข้อมูลสำคัญรั่วไหลออกไปยังเงื้อมมือผู้ไม่ประสงค์ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไฟร์วอลล์จะมีการตรวจสอบการรับ-ส่งข้อมูลอยู่ตลอดเวลา โปรแกรมมีความสามารถในการป้องกันไวรัส, สปายแวร์, โทจัน, หนอนอินเตอร์เน็ต, บอท, และรูทคิท พร้อมทั้งสามารถป้องกันอันตรายจากเว็บไซต์ที่มีการโจมตีหลากหลายรูปแบบและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 91
ZoneAlarm Free Antivirus+Firewall 11.0
คะแนน 4.16 จาก 5 โดยผู้ใช้ 91 คน
ขนาดไฟล์: 2.20 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: ZoneAlarm
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
The only free Antivirus that also includes a Firewall. Protect yourself with the ultimate free Internet security solution. The all-in-one security solution that seamlessly integrates antivirus and firewall together for maximum protection and performance. Product features:

Antivirus/Anti-spyware Engine--Detect and blocks viruses, spyware, trojans, worms, bots, and rootkits. Two-Way Firewall--Makes your PC invisible to hackers and stops spyware from sending your data out to the Internet. Advanced Firewall--Monitors programs for suspicious behavior spotting and stopping new attacks that bypass traditional antivirus. Anti-Phishing/Site Status Toolbar--Blocks phishers and authenticates websites, and warns you if a Web site is dangerous. Advanced Download Protection--Warns you when you try to download a dangerous program. Identity Protection--Monitors your credit and alerts you of changes in your credit files.

What's new in this version

Version 110.000.038 offers our 2013 product line with enhanced speed and privacy including Do Not Track and Facebook Privacy Scanner.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
ZoneAlarm, โหลด ZoneAlarm, ดาวน์โหลด ZoneAlarm, แจก ZoneAlarm, แจกโปรแกรม ZoneAlarm, โปรแกรม ZoneAlarm, โปรแกรมสแกนไวรัส, โปรแกรมสแกนไวรัสฟรี, โหลดโปรแกรมสแกนไวรัส, ดาวน์โหลดโปรแกรมสแกนไวรัส, โปรแกรมป้องกันไวรัส, โปรแกรมกำจัดไวรัส, โปรแกรมลบไวรัส
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ