ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด Folder Lock 6.1.2

วันที่: 20 December 2008 - อ่าน: 23665
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Folder Lock โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการเก็บเป็นความลับ ไม่อยากให้ใครทราบ จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ เก็บเป็นความลับ ไม่อยากให้ใครทราบ ไม่ว่าจะเป็น file folder vdo picture document password ต่างๆ เพื่อความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับเพื่อนๆ ที่ไม่ได้ใช้คอมเพียงผู้เดียว ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลอื่น
Votes : 84
Folder Lock 6.1.2
คะแนน 4.26 จาก 5 โดยผู้ใช้ 84 คน
ขนาดไฟล์: 3.04 MB | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Shareware   
ผู้พัฒนา:
What is Folder Lock?

Folder Lock? is a fast data encryption and password protection software for Windows. It can simultaneously encrypt, lock and password protect your files, folders, drives, USB drives and even CD/DVD-RW.

Folder Lock creates encrypted storages called 'Lockers'. You can keep as many of your private files & folders in your Locker and password protect it with a single click. You can transfer, secure and backup these Lockers. Lockers are portable, you can keep them in USB Flash Drives, CD/DVD (R-RW), & notebooks or transfer them via email or upload. Lockers are even undeletable on the computer where Folder Lock is installed.

Just as Lockers in physical world, different users can create their own Lockers. A single user can create multiple Lockers with different passwords as well. With Folder Lock, you can choose either to encrypt using 256-bit AES on-the-fly encryption or lock files, folders and drives anywhere on your computer. Each Locker can contain your encrypted files as well as your personal list of locked items.

Furthermore, Folder Lock's options like hack monitoring, stealth mode, data shredding, history cleaning, auto protection, portable USB autoplay feature & virtual keyboard can enhance data security beyond anything ever achieved. In addition, a locker's delete, move and rename are password protected to prevent data loss.

Folder Lock is compatible on 32-bit versions of Windows Vista / 2003 / XP / 2000 & is the most downloaded File Security program in the market.
Folder Lock, Protect, Security, Password, protection
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ