นโยบายส่วนบุคคล

- เว็บไซต์ DownloadDD! เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อรีวิวซอฟแวร์ประเภทฟรีแวร์และแชร์แวร์ ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่สามารถแจกจ่ายได้โดยถูกกฏหมาย
- ซอฟแวร์ที่นำมาแจกจ่ายบนเว็บไซต์ DownloadDD! มีการจัดเก็บไฟล์ไว้บนเซิฟเวอร์ของผู้พัฒนาซอฟแวร์หรือเว็บไซต์แจกจ่ายซอฟแวร์อื่นๆ ที่ได้รับการอนุญาตจากผู้พัฒนาซอฟแวร์
- เว็บไซต์ DownloadDD! มิได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้งาน
- เว็บไซต์ DownloadDD! มีการใช้งานระบบโฆษณา Google Adsense ซึ่งมีการใช้งานระบบคุกกี้ DART ทำให้บริษัทบุคคลที่สาม รวมถึง Google สามารถใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาตามการเข้าชมที่ผ่านมาของผู้ใช้ที่เข้าไปยังเว็บไซต์ DownloadDD!
- การใช้คุกกี้ DART ของ Google ช่วยให้ Google และพันธมิตรสามารถแสดงโฆษณาให้ผู้ใช้ของคุณตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ DownloadDD! และ/หรือเว็บไซต์อื่นบนอินเทอร์เน็ต
- ผู้ใช้อาจเลือกที่จะไม่ใช้งานคุกกี้ DART ได้ โดยไปที่ หน้าเลือกไม่ใช้การโฆษณา
- เว็บไซต์ DownloadDD! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ
- เว็บไซต์ DownloadDD! ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานซอฟแวร์ที่ดาวน์โหลดจากเ้ว็บไซต์ DownloadDD!
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ