ดาวน์โหลด Wireshark 1.2.1

วันที่: 22 July 2009 - อ่าน: 13087
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านเครือข่าย
Update! ใหม่กับโปรแกรม Wireshark ทำงานได้ทั้งบน Unix และ Windows ทำการวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่ายได้หลากหลายรูปแบบ ดูรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลที่แคปเจอร์, สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งแบบไลฟ์และจากไฟล์แคปเจอร์ และที่สำคัญ Wireshark นั้นเป็นซอฟต์แวร์แบบ Open Source
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 47
Wireshark 1.2.1
คะแนน 4.36 จาก 5 โดยผู้ใช้ 47 คน
ขนาดไฟล์: 17.42 MB
ประเภท: Open source   
ผู้พัฒนา: Wireshark.org
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
Wireshark is the world's foremost network protocol analyzer, and is the de facto standard across many industries and educational institutions.

* Deep inspection of hundreds of protocols, with more being added all the time
* Live capture and offline analysis
* Standard three-pane packet browser
* Multi-platform: Runs on Windows, Linux, OS X, Solaris, FreeBSD, NetBSD, and many others
* Captured network data can be browsed via a GUI, or via the TTY-mode TShark utility
* The most powerful display filters in the industry
* Rich VoIP analysis
* Read/write many different capture file formats
* Capture files compressed with gzip can be decompressed on the fly
* Live data can be read from Ethernet, IEEE 802.11, PPP/HDLC, ATM, Bluetooth, USB, Token Ring, Frame Relay, FDDI, and others (depending on your platfrom)
* Decryption support for many protocols, including IPsec, ISAKMP, Kerberos, SNMPv3, SSL/TLS, WEP, and WPA/WPA2
* Coloring rules can be applied to the packet list for quick, intuitive analysis
* Output can be exported to XML, PostScript?, CSV, or plain text
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
โปรแกรม Wireshark 1.2.1, ดาวน์โหลด Wireshark 1.2.1, โปรแกรมด้าน Network, โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เครือข่าย, วิเคราะห์ข้อมูล Network, Wireshark 1.2.1 Free Downloads
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ