ดาวน์โหลด eMule 0.49c

วันที่: 11 May 2009 - อ่าน: 43706
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านเครือข่าย, โปรแกรมทั่วไป
eMule เป็นโปรแกรมประเภท P2P หรือ Peer-To-Peer File Sharing Program กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ Broadband Internet เพื่อใช้ในการ "Download" เพลง MP3 หรือ หนังสือในรูปแบบ PDF หรือ Help File ตลอดจนการ downdoad software ผิดกฎหมาย จาก Harddrive
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 143
eMule 0.49c
คะแนน 4.52 จาก 5 โดยผู้ใช้ 143 คน
ขนาดไฟล์: 3.19 MB
ประเภท: Open source   
ผู้พัฒนา: eMule Project
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
โปรแกรมใกล้เคียง
eMule is a filesharing client which is based on the eDonkey2000 network but offers more features than the standard client.

* Clients use several networks to create one reliable network. (ED2K, Source Exchange, Kad) Kad is now in an open testphase.
* eMule's Queue and Credit system helps to ensure that everyone will get the file he wants by promoting those that upload back to the network.
* eMule is completely free. eMule is also completely free of any Adware, Spyware, and ect. We do this for fun and knowledge, not for money.
* Each file checked for corruptions while downloading to ensure an error free file.
* The eMules Intelligent Corruption Control helps to speed up the correction of corrupted parts.
* Auto priorities and Source management allows you to start many downloads without having to monitor them.
* The Preview function allows you to look at your Videos and Archives before they are completed. For video previewing, we recommend the Video Lan Client.
* The eMule features webservices and a webserver that allows you to have quick access to and from the internet.
* You can create categories for your download to organize them.
* To find the file you want, eMule offers a wide range of search possibilities which include: Servers (Local, and Global), web based (Jigle, and Filedonkey), and Kad (Still in Alpha).
* eMule also allows you to use very complex Boolean searches that make the searches much more flexible.
* With the messaging and friend system, you can send messages to other Clients and add them as friends. In your friend list, you can always see if a friend is online.
* With the build in IRC client, you can chat with other downloaders and chatters around the globe.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
โปรแกรม eMule 0.49c, ดาวน์โหลด eMule 0.49c, eMule 0.49c Free Downloads, โปรแกรม PSP, ไฟล์ eMule, โปรแกรมแชร์เพลง หนัง, โปรแกรมโหลดหนัง, โปรแกรมโหลด MP3, แชร์ MP3 หนัง
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ