ดาวน์โหลด Total Commander 7.50 beta 1

วันที่: 28 April 2009 - อ่าน: 5293
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านเครือข่าย
Total Commander เป็นโปรแกรมที่พัฒนาต่อยอดมาจากโปรแกรม Window Commander โปรแกรมมีการทำงานเป็นโปรแกรมประเภท FTP Client ซึ่งจะมีการทำงานคล้ายกับโปรแกรม CuteFTP และ FileZilla โดยโปรแกรมจะแบ่งการทำงานเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่ง Client และฝั่ง Server ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิฟเวอร์ที่ต้องการได้โดยผ่านระบบ FTP หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ผู้ใช้ก็สามารถจัดการไฟล์บนเซิฟเวอร์ได้เหมือนกับการใช้งานไฟล์ในเครื่องตัวเอง ผู้ใช้สามารถใช้ระบบลากแล้ววางเพื่อทำการอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 10
Total Commander 7.50 beta 1
คะแนน 4.3 จาก 5 โดยผู้ใช้ 10 คน
ขนาดไฟล์: 2.4 MB
ประเภท: Shareware   $38
ผู้พัฒนา: Christian Ghisler
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
Features in Total Commander 7.04a now include :

* Two file windows side by side
* Multiple language support
* Enhanced search function
* Compare files (now with editor) / synchronize directories
* Quick View panel with bitmap display
* ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE archive handling + plugins
* Built-in FTP client with FXP (server [color=#3333FF][/color]to server) and HTTP proxy support
* Parallel port link, multi-rename tool
* Tabbed interface, regular expressions, history+favorites buttons
* Thumbnails view, custom columns, enhanced search
* New: Updated interface+icons, compare editor, cursor in lister, separate trees, logging, enhanced overwrite dialog etc.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
โปรแกรม Total Commander 7.50 beta 1, ดาวน์โหลด Total Commander 7.50 beta 1, โปรแกรมโอนย้ายไฟล์, โปรแกรม FTP, โปรแกรมด้าน Network, โปรแกรมด้าน FTP, โปรแกรม อัพโหลด ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ