ดาวน์โหลด TeamViewer 10.0

วันที่: 10 February 2015 - อ่าน: 16369
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านเครือข่าย
TeamViewer เป็นโปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่จะช่วยให้เราสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้ โปรแกรมนี้มักจะใช้ในการรีโมทคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงาน IT Support สำหรับแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์จากระยะไกล หลักการทำงานของโปรแกรมก็จะต้องลงโปรแกรมนี้ทั้งสองเครื่อง ซึ่งโปรแกรมก็จะแบ่งออกเป็นฝั่งผู้รีโมทและฝั่งผู้ถูกรีโมท โดยโปรแกรมจะมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่จะใช้ในการรีโมท ซึ่งผู้รีโมทและผู้ถูกรีโมทจะต้องแลกเปลี่ยนรหัสกันก่อนจึงจะสามารถเริ่มการรีโมทเครื่องได้ ทำให้การรีโมทเครื่องจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกรีโมทก่อน แต่ถ้าหากผู้ใช้ต้องการให้สามารถรีโมทได้ตลอดเวลา ผู้ถูกรีโมทก็สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้เองเช่นกัน
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 36
TeamViewer 10.0
คะแนน 4.64 จาก 5 โดยผู้ใช้ 36 คน
ขนาดไฟล์: 7.50 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: TeamViewer
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
TeamViewer is a solution for remote control, desktop sharing, and file transfer that works behind any firewall and NAT proxy. To connect to another computer just run TeamViewer on both machines without the need of an installation procedure. With the first start automatic partner IDs are generated on both computers. Enter your partner's ID into TeamViewer and the connection is established immediately.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
TeamViewer, โหลด TeamViewer, ดาวน์โหลด TeamViewer, แจก TeamViewer, แจกโปรแกรม TeamViewer, โปรแกรม TeamViewer, โปรแกรมรีโมท, โปรแกรมประชุมออนไลน์, โปรแกรมประชุมทางไกล, โปรแกรมทีมวิวเวอร์, โหลดโปรแกรมทีมวิวเวอร์, โปรแกรมรีโมทคอม, โปรแกรมรีโมทเครื่อง
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ