ดาวน์โหลด FileZilla 3.2.6

Update! โปรแกรม FTP client อีกตัวจากค่าย Mozilla สนับสนุนทั้ง SSL, SFTP เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถดาวน์โหลดได้ต่อ (ability resume if the server support) และง่ายด้วยการ Drag & Drop นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทำงานกับหลายภาษา..
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 2
FileZilla 3.2.6
คะแนน 4 จาก 5 โดยผู้ใช้ 2 คน
ขนาดไฟล์: 3.82 MB
ประเภท: Open source   
ผู้พัฒนา: FileZilla
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
FileZilla Client is a fast and reliable cross-platform FTP, FTPS and SFTP client with lots of useful features and an intuitive graphical user interface.

Among others, the features of FileZilla include the following:

* Easy to use
* Supports FTP, FTP over SSL/TLS (FTPS) and SSH File Transfer Protocol (SFTP)
* IPv6 support
* Available in many languages
* Supports resume and transfer of large files greater than 4GB
* Powerful Site Manager and transfer queue
* Bookmarks
* Drag & drop support
* Configurable transfer speed limits
* Filename filters
* Network configuration wizard
* Remote file editing
* Keep-alive
* HTTP/1.1, SOCKS5 and FTP-Proxy support
* Logging to file
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
โปรแกรม FileZilla 3.2.6, ดาวน์โหลด FileZilla 3.2.6, โปรแกรม FTP, ดาวน์โหลดไฟล์ FTP, Upload ไฟล์ FTP, อัพโหลด ดาวน์โหลดไฟล์, โปรแกรมย้ายไฟล์, เครื่องมือ Webmaster, FileZilla 3.2.6 Free Downloads
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ