ดาวน์โหลด LimeWire Basic 5.2.1 Beta

Update! โปรแกรม สำหรับดาวน์โหลดไฟล์แบบ P2P เหมือนโปรแกรมบิททั่วไป เป็นโปรแกรมช่วยในการ แลกเปลี่ยนไฟล์/แชร์ไฟล์/แบ่งปัน ระหว่างกันผ่านอินเตอร์เน็ตได้ง่ายและสะดวก.. แต่แตกต่างจากโปรแกรมทั่วไปคือไม่จำเป็นต้องมีแอคเค้าท์ส่วนตัว ใครก็สามารถแบ่งปัน ดาวน์โหลด แชร์ไฟล์ ได้ตามต้องการ..
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 7
LimeWire Basic 5.2.1 Beta
คะแนน 4.43 จาก 5 โดยผู้ใช้ 7 คน
ขนาดไฟล์: 15.74 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: Lime Wire LLC
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
Limewire Pro is an commercial version of the best P2P client. LimeWire Pro. Free Limewire pro downloadLimewire Pro really is the best. It finds results the fastest, and has the most reliable connections. This latest version holds the downloads the best so far of any version I've used. Limewire PRO connects to more peers for more results. When you install it, there isn't going to be a multiple unknown software apps appearing. The draw back of this application is the fact it is programmed completely in JAVA. This make the overall program relatively slow. However, download speed is not a factor for me. I get excellent results. Limewire Pro faster downloads than ever and allow free tech support via email. Limewire Pro also allow to turbo-charged download speeds.

And LimeWire still has all of these great features:

* NO BUNDLED SOFTWARE OF ANY KIND!
No spyware. No adware. Guaranteed.
* Firewall to Firewall Transfers.
Since about 60% of users are currently firewalled, this feature greatly increases the amount of content on the network.
* Faster network connections.
Using new "UDP Host Caches", LimeWire starts up and connects faster than ever before!
* Universal Plug 'N Play.
UPnP support allows LimeWire to find more search results and have faster downloads.
* iTunes Integration.
Windows and Mac users can now take advantage of LimeWire's iTunes integration.
* Creative Commons Integration.
LimeWire now recognizes OGGs and MP3s licensed under a Creative Commons License.
* "What's New?" feature.
Users can browse the network for the most recent content additions.
* Search drill down results.
Searches in LimeWire now immediately display information that fully describes files.
* Proxy support.
Users can now use web proxies to route their downloads to protect their identity.
* Support for International searches and International groups.
Users can now search in any language, and LimeWire ensures that a user will be connected to other users with their own language to aide international users to receive search results in their native language and to find content from sources that are close to home.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
ดาวน์โหลด LimeWire Basic 5.2.1 Beta, โปรแกรม LimeWire Basic 5.2.1 Beta, โปรแกรมโหลดไฟล์, ดาวน์โหลดไฟล์ แบบ P2P PSP, โปรแกรม ค้นหาเพลง, ค้นหาหนัง, ค้นหาโปรแกรม, ดาวน์โหลดไฟล์ Network, LimeWire Basic 5.2.1 Beta Free downloads
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ