ดาวน์โหลด GetMail 4.0

วันที่: 1 April 2009 - อ่าน: 9203
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ต
GetMail เป็นโปรแกรมสำหรับเช็คเมล์ใหม่ของ Hotmail ทำให้ผู้ใช้ไม่มีการพลาดเมล์ทุกการติดต่อ เพียงติดตั้งโปรแกรมนี้ โปรแกรมนี้จะรายงานให้คุณทราบทันทีที่มีอีเมล์ใหม่เข้ามาหาคุณ ตามที่คุณได้ทำการตั้งค่าเอาไว้ หลัก ๆ การทำงานแล้วก็คือโปรแกรม Mail Client ที่ทำงานคลายกับ Outlook นั่นเอง โปรแกรมรองรับการเชื่อมต่อไปยังเมล์ของ Hotmail, MSN, Windows Live, และอีเมล์อื่นๆ ที่รองรับการเช็คเมล์ด้วย POP3 รองรับการทำงานกับผู้รับหลายท่าน มีฟังก์ชั่นสำหรับแจ้งเตือนผ่าน SMS (เฉพาะบางประเทศ ซึ่งไทยแลนด์ก็ไม่รองรับจ้า -*-)
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 19
GetMail 4.0
คะแนน 4 จาก 5 โดยผู้ใช้ 19 คน
ขนาดไฟล์: 611.73 Kb
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: E-eeasy.com
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
GetMail for Hotmail is an email forwarding program that started life because of the lack of a POP3 server for the Hotmail email system. If you have tried looking for a POP3 server address for Hotmail or MSN mail you'll know what I mean! From this it has evolved into a flexible email forwarding program. If you use GetMail For Hotmail with other third party POP3 tools such as FreePOPS or YPOPS you can also forward on AOL, Yahoo and many other webmail only email accounts making it the ideal tool to use for not only mass migrating all your e-mail to Gmail but also to continue forwarding on mail received in your old accounts! For those of you wishing to forward on other POP accounts I've created a list of SMTP servers that may help.

Some of GetMail for Hotmail's main features include :-

* HOTMAIL FORWARDING*
* MSN FORWARDING*
* WINDOWS LIVE MAIL FORWARDING*
* POP3 FORWARDING
* Multiple recipients
* Read your Hotmail, MSN, Windows Live Mail on your Blackberry or other mobile device
* SSL Compatible **
* SMS Compatability Features
* Run as a Windows Service
* Microsoft Windows Software (NOT MAC or LINUX)
* Very Well Established, Part of PC Pro Magazines 150 Essential Utilities and winner of numerous software awards

** To use SSL you will need to download 2 extra DLL's - totally free. Please see the FAQ for details on where you can download these from.

Would you like to be able to forward your free Yahoo Mail account, AOL account and Free Hotmail, MSN, Windows Live Mail account to another account or accounts of your choosing? GetMail for Hotmail is works with both YPOPS, FreePOPS and a number of other tools that act as a POP3 proxy giving access to these email systems. If you are wanting to forward email from your Gmail account then GMail does have an option for this, however GetMail for Hotmail can be used to forward email from a GMail account.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
โปรแกรม GetMail, ดาวน์โหลด GetMail, โปรแกรมรับ ส่ง เมล์, แจ้งเตือน E-mail, Forwarding hotmail, MSN Forwarding, เชื่อมต่อ POP3, เชื่อมต่อ Hotmail, โปรแกรม Forwarding
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ