ดาวน์โหลด BitTorrent 7.9

วันที่: 5 March 2014 - อ่าน: 32591
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ต
BitTorrent เป็นโปรแกรมสำหรับโหลดบิตที่รองรับการใช้งานได้ 20 ภาษา ทำให้โปรแกรมมีผู้ใช้งานมากกว่า 70 ล้านคนจากทั่วโลก โปรแกรมจริงๆ แล้วเป็นผู้พัฒนาทีมเดียวกันกับ uTorrent แต่ได้มีการสร้างความแตกต่างในด้านการใช้งานที่มากกว่า โดย BitTorrent ได้มีการเพิ่มระบบอย่างเช่น การแสดงกราฟและสถิติในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดที่ผ่านมาโดยละเอียด, ระบบการตั้งค่าการทำงานของโปรแกรมโดยอัตโนมัติ, ระบบปรับเปลี่ยนการใช้งานแบนด์วิดธ์โดยอัตโนมัติเพื่อให้การโหลดบิตมีผลกระทบกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วไปน้อยที่สุด เป็นต้น สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดก็มีการปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายบิต ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้เร็วกว่าเดิม
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 55
BitTorrent 7.9
คะแนน 4.36 จาก 5 โดยผู้ใช้ 55 คน
ขนาดไฟล์: 1.80 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: BitTorrent
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
โปรแกรมใกล้เคียง
BitTorrent's software client allows you to quickly download high-quality digital content such as video, music, and games. Available in over 20 languages, it leverages our community of over 70 million users to securely deliver files to your PC faster than anything else out there.

Features include detailed graphs and stats on the health of digital media files provide you a safer, more controlled downloading experience, local peer discovery and automatic port mapping increase file transfer speed without the need to reconfigure routers or other hardware, and dynamic bandwidth management allows you to download content without disrupting Web browsing, e-mail, or other applications.

What's new in this version:

7.9 is the first version to include a major change in the way that BitTorrent chooses peers in a swarm. Canonical Peer Priority is a way to help peers connect to the swarm faster, as well as reduce the average hop length from you to any other peer in the swarm.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
BitTorrent, โหลด BitTorrent, ดาวน์โหลด BitTorrent, แจก BitTorrent, แจกโปรแกรม BitTorrent, โปรแกรม BitTorrent, โปรแกรมบิท, โปรแกรมบิทภาษาไทย, โปรแกรมบิทไทย, โปรแกรมบิททอเร้นท์, โปรแกรมบิตเทอร์เรนท์, โปรแกรมบิตฟรี, โปรแกรมบิทฟรี, โปรแกรมโหลดบิต, โปรแกรมโหลดบิท
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ