ดาวน์โหลด Spamihilator 0.9.9.53

วันที่: 1 February 2010 - อ่าน: 4345
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ต
Update! Spamihilator โปรแกรมตรวจจับสแปมจาก Email อีเมล์ที่มาจากแหล่งที่เราไม่ีรู้จัก Spamihilator โปรแกรมป้องกัน Spam Mail บนโปรแกรม Outlook ติดตั้งง่ายด้วยตัวคุณเอง รองรับโปรแกรมอ่านเมล์ต่าง ๆ เช่น Outlook 2000/XP/2003/Express, Eudora, Mozilla Thunderbird, IncrediMail, Pegasus Mail, Phoenix Mail
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 1
Spamihilator 0.9.9.53
คะแนน 4 จาก 5 โดยผู้ใช้ 1 คน
ขนาดไฟล์: 2.07 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: Michel Kramer
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
Spamihilator works between your E-Mail client and the Internet and examines every incoming E-Mail. Useless spam mails (Junk) will be filtered out. This process runs completely in the background.

The Learning Filter (Bayesian Filter) uses the rules of Thomas Bayes (English mathematician, 18th century) and calculates a certain Spam-Probability for every E-Mail. You can train this filter! So it will know your messages even better than you. Hence the recognition rate will continuously increase.

The program works with almost every E-Mail client, such as Outlook 2000/XP/2003/Express, Eudora, Mozilla Thunderbird, IncrediMail, Pegasus Mail, Phoenix Mail, Opera, etc... It supports POP and IMAP accounts, as well as secure connections.

Spam Recognition Filters:

* The Learning Filter recognizes more than 98% of all incoming spam mails. Use the Training Area, to increase the recognition rate continuously.
* You can also specify certain words, that often appear in spam mails. The Spam-Word-Filter will look for these words.
* The Link Filter searches incoming messages for links to spam websites.
* The DCC-Filter connects with the DCC Network to recognize unsolicited bulk mail.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
download Spamihilator, โปรแกรม Spamihilator 0.9.9.53, ดาวน์ โหลด Spamihilator 0.9.9.53, โปรแกรม ป้องกันสแปม, สแปม อีเมล์, Spam Email, อี เมล์ขยะ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ