ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด The Gimp 2.6.7

วันที่: 17 August 2009 - อ่าน: 26066
หมวดหมู่: กราฟิก และรูปภาพ
The Gimp โปรแกรมสำหรับตกแต่งภาพถ่าย รูปภาพต่าง ๆ โปรแกรมมีขนาดเล็กกว่า Photoshop หลายเท่าแต่เครื่องไม้ เครื่องมือต่าง ๆ ครบครันหลายหลาก ที่สำคัญเจ้าโปรแกรมตัวนี้แจกฟรี..
Votes : 102
The Gimp 2.6.7
คะแนน 4.52 จาก 5 โดยผู้ใช้ 102 คน
ขนาดไฟล์: 16.09 MB | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Open source   
ผู้พัฒนา: The GIMP Team
The GIMP is a multiplatform photo manipulation tool. GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. The GIMP is suitable for a variety of image manipulation tasks, including photo retouching, image composition, and image construction.

It has many capabilities. It can be used as a simple paint program, an expert quality photo retouching program, an online batch processing system, a mass production image renderer, an image format converter, etc.

* Full suite of painting tools including brushes, a pencil, an airbrush, cloning, etc.
* Tile-based memory management so image size is limited only by available disk space
* Sub-pixel sampling for all paint tools for high-quality anti-aliasing
* Full Alpha channel support
* Layers and channels
* A procedural database for calling internal GIMP functions from external programs, such as Script-Fu
* Advanced scripting capabilities
* Multiple undo/redo (limited only by disk space)
* Transformation tools including rotate, scale, shear and flip
* File formats supported include GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP and many others
* Selection tools including rectangle, ellipse, free, fuzzy, bezier and intelligent
* Plug-ins that allow for the easy addition of new file formats and new effect filters
โปรแกรม The Gimp 2.6.7, ดาวน์โหลด The Gimp 2.6.7, The Gimp 2.6.7 free download, โปรแกรมตกแต่งรูป, โปรแกรม แต่งรูปภาพ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ