ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด Banner Maker Pro 7.0.3

วันที่: 26 January 2009 - อ่าน: 51329
หมวดหมู่: กราฟิก และรูปภาพ
โปรแกรมออกแบบแบนเนอร์ สำหรับมือสมัครเล่นครับ ออกแบบแบนเนอร์หรือป้ายโฆษณาด้วยตัวเอง มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้งานสะดวก มีพร้อม effect ในการการสร้างแบนเนอร์แบบ Animation ง่าย ๆ เพียงเลือกรูปแบบที่ต้องการเท่านั้นเอง ลองกันดูครับ
Votes : 249
Banner Maker Pro 7.0.3
คะแนน 4.49 จาก 5 โดยผู้ใช้ 249 คน
ขนาดไฟล์: 5.19 MB | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Shareware   $39.99
ผู้พัฒนา: GatorData, Inc.
What is Banner Maker Pro?

Banner Maker Pro is software that quickly (and easily!) allows you to create web-based banner ads, web buttons, web headers, animated gifs, logos, image ads and other web graphics. It's not just for banners. It's an animated banner ad maker, button maker, and logo maker all in one.

By using a wizard-like interface, Banner Maker Pro allows you to easily create professional looking banners, buttons, and graphics for web pages in just minutes. Simply follow the tabs at the top of the program to go step-by-step in the image making process. When you have completed the image, just save it as a GIF or JPEG and add it to your website.

Create an animated banner or button in under 5 minutes! No graphics expertise needed.

Don't take our word for it. Check out our sample banners, buttons, and screen shots. Or, download our FREE 15 day trial for Windows (2000, XP and Vista).

If you are not a graphics expert....

Then Banner Maker Pro is for you. There is no easier way to make web graphics. It's a full featured graphics program with no hidden templates, disappearing tools, or a long learning curve. And it's all less than the cost of hiring a graphic artist.

If you are a graphics expert....

Banner Maker Pro is for you, too. There is no faster way to make high quality web graphics. With the Power Preview, there is no faster way to view hundreds of different variations of your images.

Benefits of using Banner Maker Pro

* Banner Maker Pro is the easiest way to make web graphics. You can create an animated banner in just 5 minutes with no graphic skills.
* More customizable than other online banner and button makers.
* Create any sized image from 88 x31 buttons to web headers that stretch across the top of a web page.
* Add any image, photo, or logo. All added images can be resized and blended using transparency.
* Over 60 different one-step animations. Create your banner, choose your animation and save. It's that easy.
* More text effects than any online banner maker - add borders and three types of shadows (sharp, diffuse & glow). Change the character spacing and transparency. Set the text at an angle. Use any font on your computer. Set the text at an angle or wrap it around a circle. Unicode text is supported and all text uses anti-aliasing for clean and sharp looking characters.
* Over 500 backgrounds and stand alone images. Backgrounds images are unique custom created backgrounds that cannot be found anywhere else. Images include over 40 different "click here!" buttons and 40 different common window control images.
* Undo and Redo changes. Also, animations can be saved and edited later.
* The Power Preview allows you to view hundreds of different combinations of your image with different backgrounds and fonts.
* Compress your images using the built in jpeg and non-animated gif cruncher.
* Email, FTP and upload to imageshack.us all of your images right from within Banner Maker Pro.
* Shapes - Buttons can now be made from Arrows, Diamonds, Hexagons, Octagons, and Stars. In addition, all shapes now include the ability to add a shadow and/or an edge.
* Create HTML code to place the banner on your website. In addition, you can create code for a banner rotator with up to 10 images and create HTML code to make mouse-overs.
โปรแกรมออกแบบแบนเนอร์, ออกแบบป้ายโฆษณา, ออกแบบแบนเนอร์, ออกแบบ Banner
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ