ดาวน์โหลด Digital Image Tool 3.1

วันที่: 28 March 2014 - อ่าน: 6683
หมวดหมู่: กราฟิก และรูปภาพ
Digital Image Tool เป็นโปรแกรมแต่งรูปทีละหลายรูปโดยการตั้งค่าเพียงแค่ครั้งเดียว โปรแกรมมีลักษณะการทำงานแบบ batch processing ซึ่งเราสามารถตั้งค่าการทำงานของโปรแกรมเพียงครั้งเดียวเพื่อใช้การตั้งค่านี้กับไฟล์รูปภาพทีละหลายๆ ไฟล์ เพื่อช่วยลดเวลาในการจัดการไฟล์รูปภาพลง โปรแกรมสามารถใช้ในการลดขนาดไฟล์รูป, ใส่ลายน้ำ, หมุนรูปภาพ, ครอปรูปภาพ, เปลี่ยนชื่อไฟล์ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการทำงานได้ง่ายๆ โดยเลือกไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการปรับแต่ง จากนั้นก็ตั้งค่าการจัดการรูปภาพซึ่งแยกไว้เป็นแท็บง่ายต่อการเรียกใช้ จากนั้นก็กดปุ่ม Process เพื่อให้โปรแกรมเริ่มทำงาน โปรแกรมเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการย่อภาพและใส่ลายน้ำเพื่อนำไปแชร์ต่อได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 13
Digital Image Tool 3.1
คะแนน 4 จาก 5 โดยผู้ใช้ 13 คน
ขนาดไฟล์: 5.29 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: Digital Liquid
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
โปรแกรมใกล้เคียง
Batch process images quickly, applying flexible resizing methods, rotation, cropping, scaling, watermarking, renaming, tagging and more. Batch Image Resize Either scale or apply max width or height settings, images are never scewed or scaled over 100% Batch Image Rotation Apply individual rotation or apply a particular rotation to all images. Batch Image Watermark Use built in or custom watermark using image of your choosing. Control watermark transparency as well as positioning, you can also tile as well. Use PNG's files which include their own transparency for best results. Batch Image Tagging Custom tag images with text in lower right corner with date, filename and or custome text, also you can control the transparency. Batch Image Rename Rename multiple image files with ease. Includes search and replace, suffix/prefix text, numbering and replacing blank spaces with a lowerdash. Batch Image Cropping Apply batch crop to images based on percentages. Automatically detect any images that may have been rotated and adjust crop accordingly. Input GIF TIF JPG BMP PSD PNG TGA + RAW many camera formats Ouput JPG TIF BMP PNG Installer / Uninstaller Simple install/uninstaller included

What's new in this version: Version 3.1 features update UI, bug fixes.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
Digital Image Tool, โหลด Digital Image Tool, ดาวน์โหลด Digital Image Tool, แจก Digital Image Tool, แจกโปรแกรม Digital Image Tool, โปรแกรม Digital Image Tool, โปรแกรมย่อรูป, โปรแกรมย่อภาพ, โปรแกรมใส่ลายน้ำ, โปรแกรมใส่ลายน้ำรูป, โปรแกรมใส่ลายน้ำภาพ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ