ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด Google SketchUp 7.0.8657

วันที่: 20 November 2008 - อ่าน: 56945
หมวดหมู่: กราฟิก และรูปภาพ
Google SketchUp (free) is an easy-to-learn 3D modeling program that enables you to explore the world in 3D.
Votes : 200
Google SketchUp 7.0.8657
คะแนน 4.34 จาก 5 โดยผู้ใช้ 200 คน
ขนาดไฟล์: 32.46MB | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา:
With just a few simple tools, you can create 3D models of houses, sheds, decks, home additions, woodworking projects - even space ships. And once you've built your models, you can place them in Google Earth, post them to the 3D Warehouse, or print hard copies.

* Click on a shape and push or pull it to create your desired 3D geometry.
* Experiment with color and texture directly on your model.
* Real-time shadow casting lets you see exactly where the sun falls as you model.
* Select from thousands of pre-drawn components to save time drawing.
Google SketchUp, Google, models, Experiment, drawing
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ