ดาวน์โหลด PhotoScape 3.5

วันที่: 22 July 2010 - อ่าน: 107640
หมวดหมู่: กราฟิก และรูปภาพ
PhotoScape เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพแจกฟรีที่มีความสามารถเทียบขั้น Photoshop โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ช่วยในการจัดการรูปภาพแบบครบวงจรซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยหลายส่วน เช่น Viewer ใช้ดูรูปภาพ สร้าง slideshow, Editor แก้ไขรูปภาพและปรับแต่งแสงสี, Page สร้างภาพแนวอาร์ตโดยใช้หลายภาพมาต่อกัน, Animated GIF สร้างภาพเคลื่อนไหว, Print ส่วนช่วยในการพรินต์ภาพ, Color Picker ช่วยในการเลือกสี, Face Search ใช้ช่วยหาภาพที่ใกล้เคียงจากอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 880
PhotoScape 3.5
คะแนน 4.47 จาก 5 โดยผู้ใช้ 880 คน
ขนาดไฟล์: 16.5 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: Mooii
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
โปรแกรมใกล้เคียง
PhotoScape is an all-in-one style photo editor with fun and ease of use. Major capabilities are: viewer, editor, batch editor, page, combine, animated GIF, print, splitter, screen capture, color picker, rename, raw converter, resizing, brightness/color/white-balance adjustment, backlight correction, frames, balloons, text, drawing pictures, cropping, filters, red eye removal and blooming. PhotoScape has been used for two years and is expanding its features continuously.
# Viewer: View photos in your folder, create a slideshow
# Editor: resizing, brightness and color adjustment, white balance, backlight correction, frames, balloons, mosaic mode, adding text, drawing pictures, cropping, filters, red eye removal, blooming, clone stamp
# Batch editor: Batch edit multiple photos
# Page: Merge multiple photos on the page frame to create one final photo
# Combine: Attach multiple photos vertically or horizontally to create one final photo
# Animated GIF: Use multiple photos to create a final animated photo
# Print: Print portrait shots, carte de visites(CDV), passport photos
# Reviewed by downloaddd
# Splitter: Slice a photo into several pieces
# Screen Capture: Capture your screenshot and save it
# Color Picker: Zoom in on images, search and pick a color
# Rename: Change photo file names in batch mode
# Raw Converter: Convert RAW to JPG
# Paper Print: Print lined, graph, music and calendar paper
# Face Search: Find similar faces on the Internet
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
PhotoScape, PhotoScape 3.5, โหลด PhotoScape, ดาวน์โหลด PhotoScape, PhotoScape Download, Download PhotoScape, โปรแกรม PhotoScape, โหลดโปรแกรม photoscape, ดาวน์โหลดโปรแกรม photoscape, โหลด photoscape 3.5, ดาวน์โหลด photoscape 3.5, โหลด photoscape ใหม่ล่าสุด
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ