ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด Intel Chipset Software Installation Utility 9.1.1.1019

วันที่: 7 September 2009 - อ่าน: 14400
หมวดหมู่: ไดร์ฟเวอร์
The Intel(R) Chipset Software Installation Utility installs Windows INF files to the target system. The INF files inform the operating system how to properly configure the chipset for specific functionality, such as AGP, USB, Core PCI, and ISAPNP services.
Votes : 53
Intel Chipset Software Installation Utility 9.1.1.1019
คะแนน 4.38 จาก 5 โดยผู้ใช้ 53 คน
ขนาดไฟล์: 2.35 MB | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: Intel
This software can be installed in three modes: Interactive, Silent and Unattended Preload. Interactive Mode requires user input during installation; Silent Mode and Unattended Preload do not.

This software also offers a set of command line flags, which provide additional installation choices. The command line flags are not case sensitive. INF files outline to the operating system how to configure the Intel(R) chipset components in order to ensure that the following features function properly:

- Core PCI and ISAPNP Services
- PCIe Support
- IDE/ATA33/ATA66/ATA100 Storage Support
- SATA Storage Support
- USB Support
- Identification of Intel(R) Chipset Components in the Device Manager
โปรแกรม Intel Chipset Software, ดาวน์โหลด Intel Chipset Software, driver intel, Intel Chipset Software Utility
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ