ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด DirectX 10

วันที่: 28 July 2009 - อ่าน: 362525
หมวดหมู่: ไดร์ฟเวอร์
Microsoft DirectX is a group of technologies designed to make Windows-based computers an ideal platform for running and displaying applications rich in multimedia elements such as full-color graphics, video, 3D animation, and rich audio.
Votes : 2708
DirectX 10
คะแนน 4.5 จาก 5 โดยผู้ใช้ 2708 คน
ขนาดไฟล์: 78.7 MB | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: Microsoft Corporation
DirectX includes security and performance updates, along with many new features across all technologies, which can be accessed by applications using the DirectX APIs.

The latest version of the Microsoft Windows Gaming API delivers Microsoft's powerful new High-Level Shader Language (HLSL) and features its most-advanced suite of design tools for the development of rich multimedia elements such as full-spectrum color graphics, video, 3-D animation and enhanced audio capabilities.

DirectX 9.0 introduces significant improvements across its suite of APIs. DirectSound offers new audio capabilities, DirectShow accelerates video rending hardware, and Direct3D enhances low-level graphics programmability with new programmable vertex and pixel shader 2.0 models.
DirectX 10 Free download, DirectX 10 Free software, Driver DirectX 10, Microsoft Driver, DirectX 10
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ