ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด .NET Framework Version 3.5 SP1

วันที่: 20 March 2009 - อ่าน: 206617
หมวดหมู่: ไดร์ฟเวอร์
.Net Framework เป็นแพลตฟอร์มใหม่ และเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดย บริษัท Microsoft เพื่อใช้สำหรับ การพัฒนา Application .Net Framework ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถ ถูกใช้จากภาษาใดๆ ก็ได้ รวมถึง C# ด้วย รวมถึง ภาษา C++, Visual Basic, JScript, Delphi และอื่นๆ เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ จึงเกิดภาษาเหล่านี้ ขึ้นมาในรูปของ Version เฉพาะ สำหรับ .Net อีกด้วย ได้แก่ภาษา Managed C++, Visual Basic.Net, Jscript .Net,Borland C#, Delphi8 เป็นต้น และมีอีก มากว่านี้ ที่กำลังพัฒา และปล่อยอกสู่ท้องตลาดอยู่ ตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงแค่ภาษาทั้งหมดเหล่านี้ จะมีการเข้าถึง .Net Framework เท่านั้น แต่มันยังสามารถสื่อสาร กับภาษาอื่นๆ ได้อีกด้วย..
Votes : 1024
.NET Framework Version 3.5 SP1
คะแนน 4.33 จาก 5 โดยผู้ใช้ 1024 คน
ขนาดไฟล์: 2.82 Mb | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: Microsoft Corporation.
The Microsoft .NET Framework 3 is the new managed code programming model for Windows?. It combines the power of the .NET Framework version 2.0 with new technologies for building applications that have visually compelling user experiences, seamless communication across technology boundaries, and the ability to support a wide range of business processes. These new technologies are Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation, and Windows CardSpace.

The .NET Framework 3 is included as part of the Windows Vista operating system; you can install it or uninstall it using Windows Features Control Panel. This redistributable package is for Windows XP and Windows Server 2003.

The latest version (3.5) contains many new features building incrementally upon .NET Framework 2.0 and 3.0, and includes .NET Framework 2.0 service pack 1 and .NET Framework 3.0 service pack 1.
ดาวน์โหลด .NET Framework, .NET Framework, ข้อมูล .NET Framework, โปรแกรมเสริม Windows, โปรแกรมขับเคลื่อน Windows
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ