ดาวน์โหลด MySQL for Windows 5.1.33

วันที่: 3 April 2009 - อ่าน: 14394
หมวดหมู่: นักพัฒนา และ Developers
MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL. แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ MySQL เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ เช่น มีเดียวิกิ และ phpBB และนิยมใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรม PHP ซึ่งมักจะได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นคู่ของกันและกัน จะเห็นได้จากคู่มือคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จะสอนการใช้งาน MySQL และ PHP ควบคู่กันไป ซึ่งมักจะใช้ phpMyAdmin ในการบริหารไฟล์ฐานข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 45
MySQL for Windows 5.1.33
คะแนน 4.33 จาก 5 โดยผู้ใช้ 45 คน
ขนาดไฟล์: 115.62 MB
ประเภท: Open source   
ผู้พัฒนา: MySQL AB
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
โปรแกรมใกล้เคียง
MySQL is a multithreaded, multi-user, SQL Database Management System (DBMS).

Features:

* A broad subset of ANSI SQL 99, as well as extensions
* Cross-platform support
* Stored procedures
* Triggers
* Cursors
* updatable Views
* True VARCHAR support
* INFORMATION_SCHEMA
* Strict mode
* X/Open XA distributed transaction processing (DTP) support; two phase commit as part of this, using Oracle's InnoDB engine
* Independent storage engines (MyISAM for read speed, InnoDB for transactions and referential integrity, Archive for storing historical data in little space)
* Transactions with the InnoDB, BDB and Cluster storage engines; savepoints with InnoDB
* SSL support
* Query caching
* Sub-SELECTs (i.e. nested SELECTs)
* Replication with one master per slave, many slaves per master, no automatic support for multiple masters per slave.
* Full-text indexing and searching using MyISAM engine
* Embedded database library
* Full Unicode support
* ACID compliance using the InnoDB, BDB and Cluster engines
* Shared-nothing clustering through MySQL Cluster
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
ดาวน์โหลด MySQL, โปรแกรม MySQL, Download MySQL, ฐานข้อมูล MySQL, จัดการ MySQL, MySQL สำหรับ Windows, MySQL ใหม่, โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล, จัดการฐานข้อมูล
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ