ดาวน์โหลด Notepad++ 5.3

วันที่: 22 March 2009 - อ่าน: 4477
หมวดหมู่: นักพัฒนา และ Developers
Notepad++ สุดยอดโปรแกรมฟรีแวร์ อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยครับ เป็นโปรแกรมสำหรับเหล่า Developer ทั้งหลาย ใช้สำหรับการจัดการแก้ไขโค้ด เขียนโปรแกรมมิ่ง รองรับการทำงานหลากหลายภาษา อาทิเช่น html, php, C++ JAVA, VB, ASP และยังมีภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมนี้ช่วยในการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาอยู่ได้ ซึ่งโปรแกรมมีฟังก์ชันในการอำนวยความสะดวกสารพัดรูปแบบ ที่สำคัญเจ้าโปรแกรมตัวนี้เป็น Open Source ซึ่งถ้าหากมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ยังไม่โดนใจ ผู้ใช้ก็ยังสามารถนำมาพัฒนาเพิ่มเติมต่อได้อีก ใครที่หัดเขียนโปรแกรมโดยเน้นการเขียนทีละบรรทัด โปรแกรมนี้น่าจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยลดเวลาการเขียนได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 5
Notepad++ 5.3
คะแนน 3.4 จาก 5 โดยผู้ใช้ 5 คน
ขนาดไฟล์: 2.48 MB
ประเภท: Open source   
ผู้พัฒนา: Notepad++
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
โปรแกรมใกล้เคียง
Notepad++ is a free (as in "free speech" and also as in "free beer") source code editor and Notepad replacement that supports several languages. Running in the MS Windows environment, its use is governed by GPL Licence.

Based on a powerful editing component Scintilla, Notepad++ is written in C++ and uses pure Win32 API and STL which ensures a higher execution speed and smaller program size. By optimizing as many routines as possible without losing user friendlyness, Notepad++ is trying to reduce the world carbon dioxide emissions. When using less CPU power, the PC can throttle down and reduce power consumption, resulting in a greener environment.

This project is mature. However, there may be still some bugs and missing features that are being worked on. If you have any questions or suggestions about this project, please post them in the forums. Also, if you wish to make a feature request, you can post it there as well. But there's no guarantee that I'll implement your request.

You're encouraged to translate Notepad++ into your native tongue if there's not already a translation present in the Download Section. And if you want, help translating Notepad++ official site into your native tongue would be greatly appreciated.

I hope you enjoy Notepad++ as much as I enjoy coding it.

Here are the features of Notepad++ :

* Syntax Highlighting and Syntax Folding
* WYSIWYG
* User Defined Syntax Highlighting
* Auto-completion
* Multi-Document
* Multi-View
* Regular Expression Search/Replace supported
* Full Drag 'N' Drop supported
* Dynamic position of Views
* File Status Auto-detection
* Zoom in and zoom out
* Multi-Language environment supported
* Bookmark
* Brace and Indent guideline Highlighting
* Macro recording and playback
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ