ดาวน์โหลด .NET Framework 4.5

วันที่: 22 October 2013 - อ่าน: 19454
หมวดหมู่: นักพัฒนา และ Developers
.NET Framework เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมนี้มีลักษณะเป็นโมเดลการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างโปรแกรมของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปรแกรมมาพร้อมกับ Redistributable Package ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถแจกจ่ายพร้อมกับโปรแกรมที่พัฒนาเองได้ทันที โปรแกรมได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากเวอร์ชั่น 4.0 ในหลายๆ จุดด้วยกัน รวมทั้งการรองรับระบบ Multi-touch, แถบเมนูแบบ Ribbon, และระบบ Surface 2.0 เป็นต้น โดยโปรแกรมนี้จะเข้ามาแทนการใช้งานเวอร์ชั่น 4.0 แต่จะสามารถทำงานร่วมกับเวอร์ชั่น 3.5 ได้เช่นเดิมครับ
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 57
.NET Framework 4.5
คะแนน 4.21 จาก 5 โดยผู้ใช้ 57 คน
ขนาดไฟล์: 982.0 KB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: Microsoft
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
The .NET Framework 4.5 is a highly compatible, in-place update to the .NET Framework 4. By using the .NET Framework 4.5 together with the C#, Visual Basic, or F# programming language, you can write Windows apps. The .NET Framework 4.5 includes significant language and framework enhancements for C#, Visual Basic, and F# (so that you can more easily write asynchronous code), the blending of control flow in synchronous code, a responsive UI, and web app scalability . The .NET Framework 4.5 adds substantial improvements to other functional areas such as ASP.NET, Managed Extensibility Framework, Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation, and Windows Identity Foundation. The .NET Framework 4.5 delivers better performance, reliability, and security.

For more information about these and other features of the .NET Framework 4.5, see the .NET Framework Developer Center website.

Note: The .NET Framework 4.5 redistributable was updated on 10/9/2012 to correct an issue related to an improper timestamp on a digital certificate which causes the digital signature on files produced and signed by Microsoft to expire prematurely. We recommend customers that previously installed the .NET 4.5 redistributable package dated 8/16/2012 install this updated .NET 4.5 redistributable package. More information about the issue can be found Microsoft Security Advisory 2749655.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
NET Framework, โหลด NET Framework, ดาวน์โหลด NET Framework, แจก NET Framework, แจกโปรแกรม NET Framework, โปรแกรม NET Framework, โหลดโปรแกรม NET Framework, NET Framework 4.5, โหลด NET Framework 4.5, ดาวน์โหลด NET Framework 4.5
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ