ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด Sandboxie 3.32

วันที่: 20 November 2008 - อ่าน: 26391
หมวดหมู่: นักพัฒนา และ Developers
When you run a program on your computer, data flows from the hard disk to the program via read operations.
Votes : 116
Sandboxie 3.32
คะแนน 4.53 จาก 5 โดยผู้ใช้ 116 คน
ขนาดไฟล์: 455KB | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา:
he data is then processed and displayed, and finally flows back from the progam to the hard disk via write operations.

Sandboxie changes the rules such that write operations do not make it back to your hard disk.

* Intercept changes to both your files and registry settings, making it virtually impossible for any software to reach outside the sandbox.
* Traps cached browser items into the sandbox as a by-product of normal operation, so when you throw away the sandbox, all the history records and other side-effects of your browsing disappear as well.
Sandboxie, sandbox, Traps
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ