ดาวน์โหลด MySQL 5.1.42

วันที่: 2 January 2010 - อ่าน: 15757
หมวดหมู่: นักพัฒนา และ Developers
Update! MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL. แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ MySQL เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 53
MySQL 5.1.42
คะแนน 4.3 จาก 5 โดยผู้ใช้ 53 คน
ขนาดไฟล์: 104.15 MB
ประเภท: Open source   
ผู้พัฒนา: MySQL AB
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
โปรแกรมใกล้เคียง
MySQL Community Edition is a freely downloadable version of the world's most popular open source database that is supported by an active community of open source developers and enthusiasts.

MySQL delivers enterprise features, including:


* Partitioning to improve performance and management of very large database environments
* Row-based/Hybrid Replication for improved replication security
* Event Scheduler to create and schedule jobs that perform various database tasks
* XPath Support
* Dynamic General/Slow Query Log
* Performance/Load Testing Utility (mysqlslap)
* Improved! Full Text Search (faster, new dev templates)
* Improved! Archive engine (better compression, more features)
* Improved! User session and problem SQL identification
* Improved! MySQL embedded library (libmysqld)
* Additional INFORMATION_SCHEMA objects
* Faster data import operations (parallel file load)
* ACID Transactions to build reliable and secure business critical applications
* Stored Procedures to improve developer productivity
* Triggers to enforce complex business rules at the database level
* Views to ensure sensitive information is not compromised
* Information Schema to provide easy access to metadata
* Pluggable Storage Engine Architecture for maximum flexibility
* Archive Storage Engine for historical and audit data
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
Download MySQL, ดาวน์โหลด MySQL 5.1.42, โปรแกรม MySQL 5.1.42, Download MySQL 5.1.42, ฐานข้อมูล MySQL, จัดการ MySQL, MySQL 5.1.42 สำหรับ Windows, MySQL 5.1.42 ใหม่, โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล, จัดการฐานข้อมูล
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ