ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด PowerDVD 8

วันที่: 24 November 2008 - อ่าน: 129237
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านซีดี ดีวีดี
โปรแกรมดู DVD ดูหนัง ดูวิดีโอแบบคุณภาพ และกำลังเป็นที่นิยม.. Enjoy High-Definition Movies. PowerDVD delivers award-winning playback quality for movies on the PC.
Votes : 562
PowerDVD 8
คะแนน 4.3 จาก 5 โดยผู้ใช้ 562 คน
ขนาดไฟล์: 76 Mb | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Shareware   
ผู้พัฒนา:
Enjoy High-Definition Movies
PowerDVD delivers award-winning playback quality for movies on the PC.
Enjoy High-Definition Movies

* High-definition movie content -The best video quality out there, with support for video formats like AVCHD and Blu-ray Discs*.
* Advanced video technologies -See the beauty in each shot of every scene with TrueTheater? Technology.
* Home theater audio - Enjoy movies on the PC as if you are right at the cinema, with support for Dolby, DTS, and other home theater technologies.
* Smart DVD utilities - Save battery power on your notebook (See-it-All), move language subtitles (Read-it-Clearly), and auto loop a section of dialog (Say-it-Again), with PowerDVD's award winning DVD controls.

Remix Your DVD Movies

PowerDVD lets you create new stories based on existing movies, or simply express your creativity and opinions in unconventional ways.

* Movie Remix - Put Remix Your DVD Moviesyour own touches to a movie by re-ordering scenes,adding subtitles, inserting animated PiPs, and recording a voice-over.
See how it works
* Watch other people's remixes - Download remixes from MoovieLive and see what other people have created.
* Share your remixes online - Upload your remixes to MoovieLive and let others share in your unique vision.

Collect Movie Information


PowerDVD helps you build a library of movie facts and figures, combining personal notes and disc information. Sync your Collect Movie Informationmovie collection to your MoovieLive account.

* Your movie collection - Create a collection of movies, and keep a record of your viewing experience. Gather data and trivia about the DVDs you watch.
* Reviews & ratings - Write reviews about the movies you've seen. Give a quick 5-star rating and compare that with what others like through the global rating.
* Quick movie stats - Quickly check how many PowerDVD users enjoy the same movies as you. PowerDVD lets you see the number of viewers, remixes made, reviews written, and DVD owners.

Connect via MoovieLive

Connect via MoovieLivePowerDVD gets you connected with other users via MoovieLive.com. You can see global ratings for the movies you watch, access information about the movies other people are watching too.

* Upload & download remixes - Download remixes to see different takes on a movie. Upload your own remixes to share with other PowerDVD users.
* Make friends - Find other people who are interested in the films you like, then get connected.
* Publish your thoughts - After writing a review of a movie, why not share your review with other PowerDVD users? MoovieLive lets you upload your review, and adds your ratings to the community's global rating.
* See what others have to say - Read reviews from other PowerDVD users and browse MoovieLive's database for tons of details about the movies you love (and loathe!).
PowerDVD, movies, movie, collection, video, DVD
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ