ดาวน์โหลด DVDFab 6.0.2.0 DVD to DVD

วันที่: 25 June 2009 - อ่าน: 28212
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านซีดี ดีวีดี
Update! คลอดออกมาอัพเดทกันอีกแล้วกับเจ้าโปรแกรม DVDFab คือ โปรแกรมจัดการด้าน ดีวีดี คัดลอก / เขียนแผ่น. ทำสำเนาข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพด้วย 8 โหมดการ Copy ข้อมูล คุณสามารถสำรองข้อมูลใดดีวีดีเพื่อ DVDR ในอีกไม่กี่คลิก.
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 66
DVDFab 6.0.2.0 DVD to DVD
คะแนน 4.38 จาก 5 โดยผู้ใช้ 66 คน
ขนาดไฟล์: 11.9 MB
ประเภท: Freeware   $50.00
ผู้พัฒนา: Fengtao Software Inc.
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
Features Highlight

A. DVD to DVD

1. 8 DVD to DVD copy modes available: Full Disc, Main Movie, Split, Customize, Customize Split, Clone, Merge and Write Data.
2. Full Disc: All movies, menus and trailers, is copied to a DVD with just one click.
3. Main Movie: Just copy the movie, with specific audio/subpicture.
4. Split: Copy a DVD-9 onto two DVD-5 discs with 100% quality, and preserve original menus on both discs. Ideal for episodic/season DVD movies, TV series, etc.
5. Customize: Personalize your DVDs! Want to make a DVD with only your favorite titles? How about cutting out those annoying commercials? Or selecting specific audio/subpicture? No problem! You can select just your favorite titles, specify the title playback order, with or without original menus, to create a DVD with only the stuff you want!
6. Customize Split: Copy a DVD-9 onto two DVD-5 discs using "Customize" way. Ideal for episode/season DVD.
7. Clone: Make perfect 1:1 bit-to-bit copy of DVDs:
* Make perfect dual layer DVD copy by using the original layer break position.
* Copy data DVD disc, like PS2 DVD.
8. Merge: Combine several titles of several sources into one DVD:
* Combine two DVD-9 like "The Lord of the Rings" into one DVD-9.
* Merge season DVDs to fewer discs.
* Create your own special features collection disc.
9. Write Data: Burn existing DVD folder or ISO image file to DVD writer, or convert DVD folder to ISO image file.
10. Burn to any blank DVD Disc (DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, DVD-R DL).
11. Constantly updated to support latest DVD burners and blank DVD discs.

B. Benefits

1. Very fast copying speed, normally it's about 10 - 20 minutes.
2. Backup scratched/dirty disc:
* Even if some information (IFO) cannot be read, you can still copy Main Movie or Customize.
* Recovery from DVD reading (VOB) error.
3. Support both NTSC and PAL DVD.
4. Preview title like real DVD player.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
ดาวน์โหลด DVDFab 6.0.2.0, โปรแกรม DVDFab 6.0.2.0, โปรแกรมจัดการ DVD, เขียนแผ่น DVD CD, บันทึกแผ่น DVD CD, บันทึกข้อมูล DVD CD, Free downloads DVDFab 6.0.2.0
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ