ดาวน์โหลด LibreOffice 5.1

วันที่: 27 May 2016 - อ่าน: 6331
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
LibreOffice เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับ Microsoft Office โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานในออฟฟิศได้ ซึ่งก็จะมีโปรแกรมที่สามารถทำงานเทียบเท่ากับ Microsoft Office ซึ่งสามารถใช้งานทั่วไปหรือใช้ในองค์กรก็ได ทำให้เหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่มีทุนทรัพย์หรือองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนด้านซอฟแวร์ โปรแกรมที่มีอยู่ในชุดก็ประกอบไปด้วย Text Document เทียบเท่า Word สำหรับการพิมพ์งานเอกสารและจดหมายต่างๆ, Spreadsheet เทียบเท่า Excel สำหรับงานคำนวณแบบสเปรดชีท, Presentation เทียบเท่า PowerPoint สำหรับสร้างงานพรีเซนเทชั่นต่างๆ, Database เทียบเท่า Access สำหรับงานด้านฐานข้อมูล เป็นต้น
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 6
LibreOffice 5.1
คะแนน 3 จาก 5 โดยผู้ใช้ 6 คน
ขนาดไฟล์: 5.00 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: The Document Foundation
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
LibreOffice is an open-source personal productivity suite that gives you six feature rich applications for all your document production and data processing needs, writer, calc, impress, draw, math, and base. Support and documentation is free. LibreOffice also comes configured with a PDF file creator, meaning you can distribute documents that you're sure can be opened and read by users of almost any computing device or operating system.

What's new in this version:

This is the third bugfix release of the 5.1.x branch of LibreOffice which contains new features and program enhancements.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
LibreOffice, โหลด LibreOffice, ดาวน์โหลด LibreOffice, แจก LibreOffice, แจกโปรแกรม LibreOffice, โปรแกรม LibreOffice, โปรแกรมออฟฟิศ, โปรแกรมออฟฟิศฟรี, โหลดโปรแกรมออฟฟิศ, ดาวน์โหลดโปรแกรมออฟฟิศ, โหลดโปรแกรมออฟฟิศฟรี, ดาวน์โหลดโปรแกรมออฟฟิศฟรี, โหลดออฟฟิศ, ดาวน์โหลดออฟฟิศ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ