ดาวน์โหลด PDFill PDF Tools 12.0

วันที่: 24 September 2015 - อ่าน: 36811
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
PDFill PDF Tools เป็นโปรแกรมแนะนำเลยสำหรับผู้ที่ทำงานในออฟฟิศ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเจอกับเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF อยู่เป็นประจำ เนื่องจากการทำงานในปัจจุบันมักจะมีการแปลงเอกสารให้เป็นไฟล์ PDF เพื่อจัดส่งให้คู่ค้า แถมแสกนเนอร์รุ่นใหม่ๆ ก็ยังสามารถแสกนเอกสารแล้วเซฟเป็นไฟล์ PDF ได้ทันที พนักงานออฟฟิศจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องเจอกับไฟล์ PDF โปรแกรมนี้จะช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการไฟล์ PDF ได้ในระดับหนึ่ง เช่น จัดเรียงหน้าในไฟล์, ลบหน้าเอกสารที่ไม่ต้องการ, แยกหน้าเอกสารมาเซฟเป็นอีกไฟล์, รวมไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียว, หมุนหน้ากระดาษ, ใส่ลายน้ำในไฟล์เอกสาร เป็นต้น ซึ่งก็ค่อนข้างครอบคลุมกับการใช้งานในออฟฟิศทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 79
PDFill PDF Tools 12.0
คะแนน 4.34 จาก 5 โดยผู้ใช้ 79 คน
ขนาดไฟล์: 14.3 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: PlotSoft
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
Free PDF Tools to Merge, Split, Reorder, Encrypt, Decrypt, Rotate, Crop, Reformat, Header, Footer, Watermark, Images to PDF, PDF to Images, Form Fields Delete/Flatten/List, PostScript to PDF, PDF Information, Scan to PDF, and Create Transparent Image.

(1) Merge or Combine two or more PDF files into a single PDF file;
(2) Split, Extract, Reorder or Delete PDF pages from a PDF file into a new file.
(3) Encrypt or Decrypt PDF documents with 40 or 128 bit Encryption and options.
(4) Rotate a PDF page by 0, 90, 180 and 270 degree. Crop a page to modify its layout of Print or View by specifying its margins.
(5) Put multiple pages into one page to save paper and inks when printing hard copies with note lines for handout.
(6) Add Headers and Footers to present information, such as date, time, page numbers, or the title of the document, in the top or bottom margins of a document.
(7) Add stamp using a formatted text in your international language.
(8) Add Stamp using image file (bmp, jpg, gif, png, tiff, and wmf).
(9) Convert images (bmp, jpg, gif, png, tiff, and wmf) into a PDF file with layout options.
(10) Convert PDF pages into images (png, jpg, bmp and tiff) with DPI options.
(11) Delete, Flatten or List the PDF Form Fields inside a PDF file.
(12) Convert Postscript file into PDF.
(13) Add information (Title, Author, Subject, Keywords, Created, Creator, Producer and Version) to the PDF document.
(14) Scan your Paper Form or Photo into images (PNG, JPG, BMP, TIF and GIF) or PDF.
(15) Create a transparent image with options to adjust transparency options.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
PDFill, โหลด PDFill, ดาวน์โหลด PDFill, แจก PDFill, แจกโปรแกรม PDFill, โปรแกรม PDFill, โปรแกรมแก้ไขไฟล์ pdf, โปรแกรมแก้ไฟล์ pdf, แก้ไฟล์ pdf, แก้ไขไฟล์ pdf, โปรแกรมรวมไฟล์ pdf, โปรแกรมต่อไฟล์ pdf, โปรแกรมจัดการไฟล์ pdf, โปรแกรมตัดหน้าไฟล์ pdf, โปรแกรมตัดไฟล์ pdf
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ