ดาวน์โหลด PDFill PDF Tools 9.0

วันที่: 2 December 2011 - อ่าน: 98256
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
PDFill PDF Tools เป็นโปรแกรมที่จะทำให้เราสามารถจัดการกับไฟล์ PDF ได้หลากหลายรูปแบบ โปรแกรมมีการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเบื้องต้นกับไฟล์ PDF เช่น การตัดหน้าที่ต้องการจากไฟล์ PDF, การรวมไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียว, การจัดเรียงหน้าไฟล์ PDF ใหม่, การแปลงไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์รูปภาพ, การแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นไฟล์ PDF, การหมุนหน้ากระดาษในไฟล์ PDF, การเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ, การทำลายน้ำในไฟล์ เป็นต้น โปรแกรมนี้ได้ทำออกมาให้เราสามารถใช้งานได้ฟรีไม่มีข้อแม้ สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ก็มีการแก้ไขบั๊กมากมายที่ได้เจอในเวอร์ชั่นเก่า พร้อมทั้งเพิ่มการรองรับไฟล์ PDF ที่มีขนาดใหญ่, เพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ๆ สำหรับเวอร์ชั่นฟรี, และเพิ่มการรองรับสำหรับ OS 64 bit
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 784
PDFill PDF Tools 9.0
คะแนน 4.33 จาก 5 โดยผู้ใช้ 784 คน
ขนาดไฟล์: 11.3 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: PlotSoft
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
Free PDF Tools to Merge, Split, Reorder, Encrypt, Decrypt, Rotate, Crop, Reformat, Header, Footer, Watermark, Images to PDF, PDF to Images, Form Fields Delete/Flatten/List, PostScript to PDF, PDF Information, Scan to PDF, and Create Transparent Image.

Merge two or more PDF files into a single PDF file; Extract or Reorder pages from a PDF file into a new file;Encrypt or Decrypt PDF documents with 40 or 128 bit Encryption;Rotate pages by 90, 180, and 270 degree;Crop a page to modify its layout of Print or View by specifying its margins;Put multiple pages into one page to save paper and inks when printing hard copies with note lines for handout;Add Headers and Footers to present information, such as date, time, page numbers, or the title of the document, in the top or bottom margins of a document;Add stamp using a formatted text in your international language;Add Stamp using image file (bmp, jpg, gif, png, tiff, and wmf);Convert images (bmp, jpg, gif, png, tiff, and wmf) into a PDF file with layout options;Convert PDF pages into images (png, jpg, bmp and tiff) with DPI options;Delete, Flatten or List the PDF Form Fields inside a PDF file; Convert Postscript file into PDF;Add information (Title, Author, Subject, Keywords, Created, Creator, Producer and Version) to the PDF document;Scan your Paper Form or Photo into images (PNG, JPG, BMP, TIF and GIF) or PDF;Create a transparent image with options to adjust one Color and the left Colors' transparency.

What's new in this version:
Version 9.0 has a lot of bugs fixed; supports Big PDF, more free options, and supports 32 and 64 bit.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
PDFill, โหลด PDFill, ดาวน์โหลด PDFill, แจก PDFill, แจกโปรแกรม PDFill, โปรแกรม PDFill, โปรแกรมแก้ไขไฟล์ pdf, โปรแกรมแก้ไฟล์ pdf, แก้ไฟล์ pdf, แก้ไขไฟล์ pdf, โปรแกรมรวมไฟล์ pdf, โปรแกรมต่อไฟล์ pdf, โปรแกรมจัดการไฟล์ pdf, โปรแกรมตัดหน้าไฟล์ pdf, โปรแกรมตัดไฟล์ pdf
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ