ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด PDFCreator 1.0.1

วันที่: 15 June 2010 - อ่าน: 44447
หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
PDFCreator เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการแปลงไฟล์ PDF จากไฟล์เอกสารหรือรูปภาพอื่นๆ อย่างไม่จำกัด โปรแกรมนี้จะทำการสร้าง printer จำลองขึ้นมาในเครื่อง ทำให้เวลาที่เราต้องการแปลงไฟล์ เพียงแค่เปิดไฟล์ที่ต้องการตามปกติ แล้วสั่งพรินต์ลง printer ตัวนี้ โปรแกรมก็จะแปลงไฟล์เป็น PDF ได้ทันที นอกจากนั้นโปรแกรมนี้ยังสามารถแปลงเป็นไฟล์นามสกุลอื่นๆ อีกได้โดยใช้วิธีเดียวกัน เช่น PNG, JPG, TIFF, BMP, PCX, PS, EPS
Votes : 162
PDFCreator 1.0.1
คะแนน 4.27 จาก 5 โดยผู้ใช้ 162 คน
ขนาดไฟล์: 17.0 MB | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: Pdfforge
PDFCreator is a tool to create PDF files from nearly any Windows application. Key features: create PDFs from any program that is able to print; security: encrypt PDFs and protect them from being opened or printed; send generated files via e-mail; create more than just PDFs: PNG, JPG, TIFF, BMP, PCX, PS, and EPS; autosave files to folders and filenames based on tags like username, computer name, date, and time; merge multiple files into one PDF; reviewed by downloaddd; PDFCreator also runs on terminal servers without problems.
# Create PDFs from any program that is able to print
# Security: Encrypt PDFs and protect them from being opened, printed etc
# New: Digitally sign your PDFs to ensure that you are the author and the file has not been modified
# New: Create PDF/A files for long term archives
# Send generated files via eMail
# Create more than just PDFs: PNG, JPG, TIFF, BMP, PCX, PS, EPS
# AutoSave files to folders and filenames based on Tags like Username, Computername, Date, Time etc.
# Merge multiple files into one PDF
# Easy Install: Just say what you want and everything is installed
# Terminal Server: PDFCreator also runs on Terminal Servers without problems
# And the best: PDFCreator is free, even for commercial use! It is Open Source and released under the Terms of the GNU General Public License.
# Supports Windows Vista and Windows 7
PDFCreator, โหลด PDFCreator, ดาวน์โหลด PDFCreator, PDFCreator Download, Download PDFCreator, โปรแกรม PDFCreator, โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf, แปลงไฟล์ pdf, สร้างไฟล์ pdf, โปรแกรมสร้าง PDF, สร้าง PDF, create pdf, create pdf free
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ