ดาวน์โหลด Adobe Flash Player 20.0

วันที่: 23 December 2015 - อ่าน: 12981
หมวดหมู่: บราวเซอร์และปลั๊กอิน
Adobe Flash Player เป็นโปรแกรมที่จะต้องมีเลยสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ โปรแกรมนี้เป็นปลั๊กอินที่สำคัญในยุคอินเตอร์เน็ต เพราะโปรแกรมนี้จะทำหน้าที่ในการประมวลผลการทำงานของไฟล์แฟลชที่จะต้องทำงานควบคู่ไปกับบราวเซอร์ตัวอื่น เช่น IE, Chrome, Firefox, Opera ฯลฯ โดยโปรแกรมจะดูแลการทำงานของไฟล์แฟลชซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งในหน้าเว็บไซต์ เช่น คลิปโฆษณา, เกมส์แฟลช, เมนูเคลื่อนไหว, ระบบแชท, เครื่องเล่นคลิปวีดีโอ, เครื่องเล่นวิทยุออนไลน์, อนิเมชั่นเคลื่อนไหว เป็นต้น ซึ่งถ้าหากคอมพิวเตอร์ของเราขาดโปรแกรมนี้ไปก็จะทำให้ไม่สามารถแสดงผลแฟลชและไม่สามารถใช้งานส่วนประกอบดังกล่าวได้เลย
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 33
Adobe Flash Player 20.0
คะแนน 4.52 จาก 5 โดยผู้ใช้ 33 คน
ขนาดไฟล์: 18.0 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: Adobe Systems Inc
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
Flash Player 18 is a lightweight, highly expressive client runtime that delivers powerful and consistent user experiences across major operating systems, browsers, mobile phones, and devices. Adobe Flash Player software is a cross-platform browser plug-in that delivers breakthrough web experiences and is installed on more than 98% of Internet-connected desktops. Adobe Flash Player 13 explores a new architecture for high-performance 2D or 3D GPU hardware accelerated graphics rendering by Adobe, which provides low-level Stage3D APIs for advanced rendering in apps and gives framework developers classes of interactive experiences. Flash Player is optimized for high performance on mobile screens and designed to take advantage of native device capabilities, enabling richer, and more immerse user experiences.

What's new in this version:

- Flash Player fails to load the .SWF files that comprise much of com2Learn.com's course content.
- Method URLLoader.load fails to load an xml file located within an MHT archive.
- Unloaded SWFs with Dialogs:Flash player hangs on clicking "browse dialog" link.
- usflashmap.com - Flash Player gets hang after clicking on the List tab.
- Embedded Flash objects stop working in SMART Notebook on Windows.
- The candidate window displayed at wrong position when input some CCJK characters on Windows 10 Edge Browser.
- Flash in 16:9 video resolution shows green strip (noise) on right of video window on Mac.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
Flash Player, โหลด Flash Player, ดาวน์โหลด Flash Player, แจก Flash Player, แจกโปรแกรม Flash Player, โปรแกรม Flash Player, แฟลชเพลเยอร์, โหลดแฟลชเพลเยอร์, ดาวน์โหลดแฟลชเพลเยอร์, โปรแกรมแฟลชเพลเยอร์, โปรแกรมแฟลช, โหลดแฟลช, ดาวน์โหลดแฟลช
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ