ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด Internet Explorer 8 Beta 2

วันที่: 19 November 2008 - อ่าน: 23209
หมวดหมู่: บราวเซอร์และปลั๊กอิน
Internet Explorer 8 takes the Web experience beyond the page and introduces a new way to seamlessly experience the power of the Web whether you are a Web developer writing to standards,
Votes : 85
Internet Explorer 8 Beta 2
คะแนน 4.48 จาก 5 โดยผู้ใช้ 85 คน
ขนาดไฟล์: 15.93Mb | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา:
or an end user discovering a new online service. This beta release is available to everyone, but is primarily for Web developers and designers to test the new tools, layout engine, and programming enhancements.

Everyday Tasks Made Easier

Internet Explorer 7 provides improved navigation through tabbed browsing, web search right from the toolbar, advanced printing, easy discovery, reading and subscription to RSS feeds, and much more. Click on the features to learn more or take the tour now.

Internet Explorer 8, Internet, Explorer, IE8, Browsing
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ