ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด Perfect Sound Recorder V7.3.3

วันที่: 20 April 2009 - อ่าน: 52813
หมวดหมู่: วิดีโอ ออดิโอ
Perfect Sound Recorder โปรแกรมที่ถูกพัฒนามาเพื่อการบันทึกเสียงต่าง ๆ โดยเฉพาะเลย บันทึกเสียงด้วยคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม บันทึกเสียงจากทาง Internet และช่องทางอื่น ๆ สามารถบันทึกออกมาในรูปแบบ MP3 และ Wave ไฟล์ที่ต้องการได้รองรับการบันทึกหลากหลายช่องทางเช่น จาก Sound Card, CD, DVD, ไมโครโฟน และฟังก์ชั่นที่น่าสนใจต่าง ๆ ต้องลองกันเอง โปรแกรมขนาดเล็กมาก แต่ความสามารถน่าสนใจไม่น้อย
Votes : 233
Perfect Sound Recorder V7.3.3
คะแนน 4.49 จาก 5 โดยผู้ใช้ 233 คน
ขนาดไฟล์: 0.99 Mb | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Shareware   $29.95
ผู้พัฒนา: Perfect Sound Recorder Co., Ltd.
Perfect Sound Recorder is a professional sound recorder software.

With the recorder you can directly digitize recordings of music cassette tapes, streaming Internet audio, vinyl LPs, videos, and meetings directly to your computer?s hard disk, creating popular mp3 or wave sound files on the fly. Perfect Sound Recorder can record from any sound card input line, from microphone, line-in, cassettes, LPs, to CD, DVD, your home stereo or an MD player. What's more, it can record sound played by other programs (e.g. RealPlayer, Windows Media Player, Quick Time, WinAmp) including live Internet broadcasts.

sound recorderCD Quality Recordings:
With its professional sound engine, Perfect Sound Recorder produces CD quality recordings.

sound recorderProfessional Sound Recorder:
Perfect Sound Recorder can record any signal played through your sound card into Mp3 and Wav files.

sound recorderRecording Schedule:
Perfect Sound Recorder can start and stop recording at any time you set.

sound recorderEasy-to-use User-friendly Interface:
Most functions can be called up with a simple mouse click or menu selection.

sound recorder Record Volume Control Support:
Perfect Sound Recorder integrates the complete set of record volume control for your convenience.

sound recorder Flexible Setting:
Perfect Sound Recorder can automatically detect the recording formats your sound card supports and then set the application's parameters for
the best possible performance. The default parameters work in most cases, but you can change them easily to best suit your needs.
โปรแกรม Perfect Sound Recorder, ดาวน์โหลด Perfect Sound Recorder, Perfect Sound Recorder Download, โปรแกรมบันทึกเสียง, บันทึกเสียงเพลง, โปรแกรม Record
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ