ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด WebCam Monitor v5.15

วันที่: 20 November 2008 - อ่าน: 17765
หมวดหมู่: วิดีโอ ออดิโอ, โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ต
WebCam Monitor keeps watch over your home, office, or any location.
Votes : 43
WebCam Monitor v5.15
คะแนน 4.23 จาก 5 โดยผู้ใช้ 43 คน
ขนาดไฟล์: 6.16 MB | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Shareware   
ผู้พัฒนา:
It detects motion or noise, and triggers customizable Alerts that can record video and audio of the incident, notify you by e-mail or text message, or sound an audible alarm. It can also begin recording at pre-set intervals to maintain a record of events.

It's as simple as connecting a camera to your PC, or an IP camera to your network. Using the configuration wizard, your surveillance system can be up and running in minutes. Using multiple cameras, it's easy to monitor large areas from a single PC.

Your surveillance system is on guard 24 hours a day?or you can use the powerful built-in Scheduler to activate and deactivate monitoring on a daily, weekly, or custom timetable. When motion or noise is detected, you can see a snapshot from your camera seconds later on a mobile phone. WebCam Monitor can automatically upload recorded video, audio, and snapshots to a server. This lets you view them from anywhere, at any time, and also makes it impossible for an intruder to steal or destroy them, as is possible with traditional videotape-based systems. Video can also be streamed live over the Internet, letting you monitor events from any computer with an Internet connection.

Professional security features include automatic time-stamping of recorded video and snapshots. All monitored activity is displayed in an event log for quick reference. The Auto Delete function lets you keep a "last number of days" set of recordings and snaps, without risking filling your hard disk and without having to manually track and delete files.

WebCam Monitor is a complete video security solution, with both multiple camera support and remote monitoring. WebCam Monitor goes far beyond traditional video security systems, with with an astounding combination of power and flexibility. It is the perfect way to turn your PC into a sophisticated monitoring and surveillance system.
WebCam Monitor, WebCam, Monitor, camera, video, monitoring, recorded
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ